หลักของการจัดการความรู้

 

วันนี้นำเอาเรื่องราวของการจัดการความรู้ที่ท่านผู้ว่าเมืองนครศรีธรรมราช นายวิชม  ทองสงค์ กล่าวไว้ในเวทีประชุมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครคัดลอกมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคย

หลักการของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบหลัก ๓ เรื่อง

๑.       มีการสร้างความรู้

๒.     การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คำว่า ความรู้ ที่ว่าเกิดจากการปฏิบัติเป็นหลักจึงเรียกว่า KM มีนิคเนมอยู่ว่า ไม่ทำไม่รู้

การสร้างความรู้มี ๒ อย่าง

                ๒.๑  รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านในชุมชน ทุกหมู่บ้านมีภูมิปัญญาทั้งหมด การรวบรวมความรู้รวบรวมศักยภาพของเราทั้งหมด

                ๒.๒  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มเติมความรู้จากการปฏิบัติ เมื่อได้ความรู้แล้วองค์ประกอบสำคัญคือการนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

๓.     ย้ำว่าต้องทำ ต้องเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงจึงจะเป็น KM โดยสมบูรณ์ไม่ทำไม่รู้ยกตัวอย่าง เช่น แผนชุมชนทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนอยู่แล้ว แผนชุมชนนี้จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์ ถ้ารวมเล่มอย่างดีทำหน้าปกสวยงาม หากไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องนำมาปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)