เตรียมตัวรับภัยแล้ง

Wanpen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิธีการประหยัดน้ำสำหรับคนที่ใช้น้ำประปา
 

การใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี

          เมื่อวานน้ำที่บ้านไหลราวกับว่าจะขาดใจ ทำให้รู้สึกถึงภัยแล้งใกล้จะมาเยือน วันนี้เลยเปิดเว็บหาข้อมูล วิธีการประหยัดน้ำสำหรับคนที่ใช้น้ำประปา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่กว่าจะรู้ว่าแล้งเหลือร้ายก็เมื่อน้ำประปาไม่ไหลแล้ว (เพื่อนดิฉัน เคยค่อนขอดไว้ว่า เป็นพวก ไม่เคยรู้จักภัยแล้งที่แท้จริง และรณรงค์ให้ประหยัดได้ยากกว่ากลุ่มใดๆ) จึงอยากชวนทุกท่านมาประหยัดน้ำซะก่อน (แอบขอวิธีการมาจาก  การประปาส่วนภูมิภาค )

 1. ตรวจสอบท่อประปา

หมั่นตรวจสอบระบบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ อย่าให้แตกรั่ว น้ำที่หยดมาเป็นหยดๆ จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ บางครั้งถึงวันละ 400 ลิตร หรือ 20 ปี๊บ และบ่อยครั้งที่หยดเร็วต้องเสียน้ำถึงวันละ 3 ,000 ลิตร หรือ 150 ปี๊บ(3 ลูกบาศก์เมตร)

2. การอาบน้ำ

ควรอาบด้วยฝักบัว หรือใช้ขันตักอาบ จะประหยัดมากกว่าการอาบในอ่างอาบน้ำ อ่างอาบน้ำต้องใช้น้ำมากถึง 110 ลิตร/คน/ครั้ง แต่ถ้าอาบด้วยฝักบัว หรือตักอาบจะใช้เพียง 20 ลิตร/คน/ครั้ง

3. การล้างถ้วยชามภาชนะ

ทุกครั้งที่ล้าง ขอให้เปิดน้ำลงอ่าง แล้วจึงล้าง ถ้าจะให้สะอาดก็ล้าง 2 ครั้งซึ่งจะใช้น้ำ ประมาณ 25 ลิตรเท่านั้น อย่างล้างด้วยวิธีเปิดก๊อกน้ำตลอดเวลา เพราะจะเสียน้ำถึง135 ลิตร ใน 15 นาที

4. การล้างอาหาร ผัก ผลไม้

ควรมีภาชนะรองรับน้ำ เท่าที่จำเป็นในการล้างแต่ละครั้ง แทนการเปิดก๊อกล้างโดยตรง เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่า และยังสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วไปรดน้ำต้นไม้ ได้อีก

5. การซักผ้า

การซักผ้าแต่ละครั้งควรมีจำนวนมากพอควร เพราะการซักแต่ละครั้งจะสิ้นเปลืองน้ำสูงมาก ขณะซักอย่าเปิดน้ำจากก๊อกลงภาชนะตลอดเวลา เพราะเพียง 20 นาที ท่านอาจเสียน้ำถึง 180 ลิตร การซักผ้าด้วยเครื่องจะใช้น้ำประมาณ 130 ลิตร จึงควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอกับกำลังของเครื่อง

6. การเช็ดถู

ควรตักน้ำใส่ถัง แล้วเอาผ้าหรือเครื่องมือจุ่มลงไป ไม่ควรใช้น้ำจากสายยางโดยตรง เพราะจะเสียน้ำ ถึง 200 ลิตร ใน 5 นาที

7. การรดน้ำต้นไม้

ไม่ควรใช้สายยาง ควรใช้ฝักบัว ในการรดน้ำ จะประหยัดน้ำได้มาก

8. การล้างรถ

ควรใช้ไม้ขนไก่ลูบฝุ่นออกก่อน แล้วจึงล้างรถ โดยรองน้ำใส่ถัง นำมาเช็ดล้างอีกครั้ง ไม่ควรใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมาก และยังทำให้รถผุเร็วด้วย

9. ห้องสุขา

ถ้าเป็นห้องน้ำชายอย่างเดียว หรือชายหญิงรวมกัน ควรติดตั้งโถปัสสาวะชาย ไว้ด้วย แยกจากโถอุจจาระ เพราะการใช้น้ำชำระล้างปัสสาวะ จะใช้น้ำน้อยกว่ามาก และโถส้วมแบบตักราด จะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่า แบบชักโครก หลายเท่า ถ้าจำเป็นต้องใช้ ชักโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วม แยกจากกัน

10. การโกนหนวด (สำหรับท่านชายและชายแอบหญิง)

เมื่อโกนหนวดแล้วจึงใช้กระดาษชำระเช็ดออกทีหนึ่งก่อน แล้วจึงใช้น้ำใส่แก้วมาชำระล้างอีกครั้ง ควรล้างมีดโกนโดยการจุ่มล้างในแก้ว หรือขัน จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่า การล้างโดนตรงจากก๊อก

11. การแปรงฟัน

ควรใช้แก้วหรือขันรองน้ำ เพื่อใช้ในการแปรงฟัน หรือล้างแปรง แต่ละครั้ง ซึ่งจะใช้น้ำ1-2 แก้วก็พอ การแปรงฟันและล้างแปรง โดยตรงจากก๊อก ถ้าเปิดทิ้งไว้จะทำให้สูญเสียน้ำถึง 9 ลิตร ต่อนาที

copyright © by Provincial Waterworks Authority

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้สู่ปัญญาความเห็น (0)