สภามหาวิทยาลัย (9)

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย

ต่อไปนี้เป็นความเห็นของท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย

มหาวิทยาลัยควรจัดกลุ่ม/จำแนกกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม
(1) วิทยาลัยชุมชน   สอนต่ำกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้นปูพรมทั่วประเทศ   จัดหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเอง
(2) มหาวิทยาลัยที่เน้นสอนปริญญาตรีเป็นหลัก
(3) มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ   สอนระดับปริญญาตรีและโท - เอกด้วย
(4) มหาวิทยาลัยวิจัยและระดับบัณฑิตศึกษา   มีจำนวนน้อยเพียง 5% ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดก็พอ

สภามหาวิทยาลัย (1- 8)

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ptk
IP: xxx.121.150.135
เขียนเมื่อ 

I think it's good to categorize our universities to make sure that they understand their roles and social expectations better.

I also wish to propose that we change from 'มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ' to 'มหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ' dee mai ka? This is because the former could mean 'perfect university' mak gwa na ka.

Ptk

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

ดีครับ   ขอบพระคุณครับ

วิจารณ์ พานิช