ตลาดนัดความรู้สหกิจศึกษา (๑)


ชื่นชมทีมสหกิจศึกษาที่สามารถระดมอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงานมาช่วยทำหน้าที่ “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต”

เตรียมงานตลาดนัดความรู้สหกิจศึกษามาหลายครั้ง (อ่านที่นี่ , ) ในที่สุดก็ถึงวันที่จะต้องลงมือจัดงานจริงๆ คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน เดินทางมาถึงเมื่อคืนวันที่ ๑๔ และพักอยู่กับดิฉันที่บ้านพักใน มวล. ดีใจที่คุณพรรณได้มาทำงานด้วยกันอีก

เราทั้ง ๒ คนเพิ่งได้รายชื่อจากคุณเอกราชว่าผู้เข้าประชุมมีทั้งผู้บริหาร อาจารย์ผู้ใหญ่ อาจารย์รุ่นเยาว์ผู้แทนจากสถานประกอบการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษาที่เคยผ่านสหกิจศึกษามาแล้ว ไม่แน่ใจว่ารู้จักกันมาก่อนหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ประกอบกับช่วงเช้ามีกิจกรรมการประชุมที่ค่อนข้างเป็นทางการ จึงรู้สึกกังวลเรื่องการสร้างบรรยากาศ

เช้าวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ทีมงานจัดการประชุมมารับเราที่บ้านพักตอน ๐๗.๐๐ น. เราแวะรับประทานอาหารเช้าง่ายๆ เป็นโจ๊กและติ่มซำที่ร้านอาหารก่อนถึงโรงแรม (อาหารเช้าที่โรงแรมแพง) มีผู้บริหารคือ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่มารถตู้คันเดียวกับเราร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วย

เมื่อถึงโรงแรมปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมมากันบ้างแล้ว เราตกใจเล็กน้อยที่ห้องประชุมถูกจัดแบบ classroom มีโต๊ะและเก้าอี้พร้อม รู้ทีหลังว่าเมื่อคืนห้องถูกจัดแบบที่เราต้องการ แต่มีการเปลี่ยนแปลงในตอนเช้า คงด้วยเจตนาดีที่อยากให้ผู้เข้าประชุมนั่งแบบฟังการบรรยาย

เราเริ่มกิจกรรมก่อนเวลาประมาณ ๑๐ นาที เพราะผู้เข้าประชุมพร้อมแล้ว ๐๘.๕๐ น. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวรายงาน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “สหกิจศึกษา : ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษา” ผู้บริหารของ มวล.หลายท่านได้มาร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้วย อาทิ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.กรีรัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เป็นโชคดีของเรา (วิทยากร) ที่ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวเปิดงานแบบเรียบง่าย และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายแบบเล่าที่มาที่ไปของสหกิจศึกษาให้พวกเราฟัง ท่านอาจารย์วิจิตรบอกว่าเตรียมสไลด์เพื่อบรรยาย ๑ ชม.ครึ่ง แต่พอมาถึงได้รับการบอกว่ามีเวลาบรรยาย ๓๐ นาที ท่านจึงฉายสไลด์เพียงแค่ชื่อเรื่อง และให้ไฟล์ PowerPoint ไว้ใครต้องการก็สามารถ copy ไปได้ ท่านรักษาเวลาในการบรรยายได้ตรงมาก ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายครั้งใดที่ไหนก็เป็นแบบนี้เสมอ ดิฉันสงสัยมานานแล้วว่าท่านกะเวลาได้อย่างไร

 

ผู้เข้าประชุมในบรรยากาศช่วงเช้า

ผู้เข้าประชุมพักรับประทานอาหารว่าง ขณะที่เราช่วยกันจัดห้องประชุมใหม่ พนักงานของโรงแรมอิดออดเล็กน้อย บอกว่าได้จัดห้องให้ตามแบบที่สั่งแล้ว

เริ่มกิจกรรมเปิดตัวเปิดใจหลายรูปแบบ เราให้ผู้เข้าประชุมจับกลุ่มกัน ๓ คน ให้ ๒ คนเอาเชือกคล้องมือไข้วกันแล้วหาทางเอาออกแบบเชือกยังคล้องที่มืออยู่ ก็เกิดภาพที่ทุกคนลงมานั่งกับพื้นโดยไม่มีใครบอกอย่างที่เห็น ช่วยให้เบาใจว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ วันนี้คงเดินหน้าได้แน่ หลังจากนั้นมีกิจกรรมหลายอย่างให้รู้จักกัน รู้จักการรวมกลุ่ม การปะติดปะต่อเรื่องราว ฯลฯ

ดิฉันแนะนำว่าในตลาดนัดความรู้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง แต่ละคนมีบทบาทอะไร บรรยากาศควรเป็นอย่างไร ให้ซ้อมเล่าเรื่องและฝึกการฟังด้วยกิจกรรม “กระจก” ก่อนจะพักรับประทานอาหารกลางวัน

 

กิจกรรมเชือกคล้องแขน กิจกรรมกระจก

ระหว่างผู้เข้าประชุมไปรับประทานอาหาร เราช่วยกันจัดห้องประชุมอีกครั้ง โดยจัดกลุ่มย่อยให้อยู่ในห้องประชุมเดียวกัน มีปัญหาเรื่องห้องอีกครั้ง เนื่องจากเย็นนี้จะมีการใช้ห้องที่เราใช้อยู่นี้จัดงานแต่งงาน ช่วงบ่ายทางโรงแรมต้องการกั้นห้องครึ่งหนึ่งเพื่อตกแต่งสถานที่ ในขณะที่เราก็ต้องการใช้ห้องทั้งหมด ต้องคุยกันพอสมควรแล้วตกลงพบกันครึ่งทางคือเราก็ใช้ห้องไป ทางโรงแรมก็ตกแต่งสถานที่ไปพร้อมๆ กัน

ช่วงบ่ายเราแบ่งกลุ่มย่อยตามที่จัดไว้ล่วงหน้า ๖ กลุ่มคือกลุ่มชงโค มะลิซ้อน พุทธรักษา ประดู่ ดาวเรือง และดอกหญ้า ต้องขอชื่นชมทีมสหกิจศึกษาที่สามารถระดมอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงานมาช่วยทำหน้าที่ “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจสูงมากและกระตือรือร้นในการเรียนรู้กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ

ดิฉันสังเกตเห็นว่าคุณบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ จากงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น้องเมย์ ปิติกานต์ จันทร์แย้ม จากหน่วยพัฒนาองค์กร คุณแป้น อัมพร เสนาคำ จากส่วนกิจการนักศึกษา ที่มาช่วยทำหน้าที่คุณลิขิต คอยสนใจจดบันทึกการทำกิจกรรมในช่วงต่างๆ งานนี้คงมีส่วนช่วยพัฒนาคนและ KM ของ มวล.เองแน่ๆ

การเล่าเรื่องในกลุ่มย่อย แม้จะมีสมาชิกกลุ่มประมาณ ๘ คน แต่ใช้เวลาเกือบ ๒ ชม.ทีเดียว ส่วนใหญ่สมาชิกให้ความสนใจกันดี มีบ้างไม่กี่คนที่ดูจะ busy ต้องรับโทรศัพท์หรือผลุบเข้าผลุบออกเป็นพักๆ (เราขอให้ทุกคนปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ)

 

บรรยากาศในกลุ่มย่อย <p style="text-align: left;">ดิฉันและคุณพรรณคอยสังเกตบรรยากาศของกลุ่มต่างๆ เห็นความพยายามของ “คุณอำนวย” ที่พยายามสร้างบรรยากาศเชิงบวกและไม่ให้การเล่าเรื่องหลุดออกนอกประเด็น เพราะบางครั้ง “คุณกิจ” ก็ตั้งคำถามออกนอกเรื่อง นั่งฟังเรื่องเล่าบางส่วนของทุกกลุ่มก็ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่องของสหกิจศึกษามากขึ้น</p>

หลังพักรับประทานอาหารว่าง เราให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่าในกลุ่มของตนมีเรื่องเล่าอะไรบ้าง มีเกร็ดความรู้อะไร เรื่องเล่าเรื่องใดที่กลุ่มลงความเห็นว่าน่าประทับใจที่สุด เนื้อหาการนำเสนอส่วนใหญ่เป็นข้อสรุปการทำงานในแต่ละเรื่องว่าทำอะไรอย่างไร บางเรื่องยังลงไม่ถึงเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ

เราปิดการประชุมวันแรกประมาณ ๑๖ น.กว่า ส่งผู้เข้าประชุมไปทัวร์เมืองนคร ส่วนทีมงานคุณอำนวยและคุณลิขิตย้ายไปหาห้องใหม่เพื่อจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้และสงเคราะห์เป็นแก่นความรู้หรือขีดความสามารถ หาอยู่หลายห้องในที่สุดก็เลือกใช้ห้องอินเตอร์เน็ต เพราะมีพื้นที่ที่ใช้กระจาย card ที่เราเขียนมาได้ ใช้เวลาเกือบ ๒ ชม.จึงทำงานเสร็จ

ดิฉันอธิบายให้ทีมงานฟังว่าพรุ่งนี้เช้าจะเอาขีดความสามารถเหล่านี้ไปทำเกณฑ์ระดับความสำเร็จอย่างไร ได้เวลา ๑๘ น.กว่าทีมของเราจึงตามไปสมทบกับกลุ่มผู้เข้าประชุมที่ร้านอาหารครัวอันดามัน  อาหารเย็นมื้อนี้อร่อยขึ้นเพราะมีเสียงเพลงจากทั้งทีมงานและผู้เข้าประชุมหลายคน ช่วยเติมรสชาดและความสนุกสนาน ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล และ ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มารับประทานอาหารกับเราและร้องเพลงเพราะให้ฟัง

วัลลา ตันตโยทัย

หมายเลขบันทึก: 183368เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2008 10:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:04 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

 อาจารย์วัลลา และคุณสุภาพรรณ เป็นปัจจัยความสำเร็จของงานนี้นอกจากนี้ยังมีพลพรรคน้องพี่ชาวสหกิจศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน สกอ. องค์การผู้ใช้บัณฑิต และ ทีมงานจัดการความรู้มวล.ทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ สละเวลามาประชุมร่วมกันทั้ง 2 วันทำให้ งานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ คือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดี และสามารถพัฒนาเครือข่ายความรู้มือสหกิจศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น

 

ขอบพระคุณอาจารย์วัลลา คุณพรรณและทีมงานสหกิจ ของวลัยลักษณ์มากที่ชวนเป็นคณะทำงานในครั้ง ทำให้ได้เปิดมุมมองเรียนรู้ถึงรูปแบบและแนวทางการจัดตลาดนัดความรู้ ได้ฟังประสบการณ์จากคนปฏิบัติจริงในแวดวงของสหกิจ รับรู้ถึงที่มาที่ไปของการมีสหกิจศึกษา ...การร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ที่ได้ฝึกฝนจริงๆ คือการทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ซึ่งต้องเข้าแขนเข้าขากันเป็นอย่างดีกับคุณอำนวย

ในการร่วมกิจรรมครั้งนี้รู้สึกประทับใจอาจารย์วัลลาและคุณพรรณมากในการเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์และคุณพรรณ ดำเนินกิจกรรมที่สอดแทรก ได้แง่คิด และร่วมทำทุกอย่างเพื่อให้งานครั้งนี้ออกมาดีและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ขอบคุณอาจารย์วัลลาและคุณพรรณมากๆ นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี