ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา : ภารกิจ "วิจัย"


อาจารย์ระดับอุดมศึกษา มีภารกิจที่สำคัญ 5 ประการ ทุกคนควรตรวจสอบตนเองว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทุกภารกิจหรือไม่

ภารกิจด้านการวิจัย เป็น 1 ภารกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เป็นภารกิจสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ  วิจัยที่อาจารย์ควรทำ น่าจะจำแนกได้  4-5 ประเภท  ท่านลองทบทวนดูว่า ท่านในฐานะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ได้เคยทำวิจัยครบทุกประเภทหรือยัง โปรดดูที่ 

  http://gotoknow.org/file/pibool_kurupatana/view/179039  

....คำถาม ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา ภารกิจใดสำคัญที่สุด  ภารกิจใดจะทำให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด.........    

หมายเลขบันทึก: 183366เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2008 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์ แวะมาอ่านค่ะ ...
  และ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล

 • สำหรับตัวเองแล้ว เมื่อกำหนดเป็นภารกิจ มันก็กลายเป็น หน้าที่..ที่ถูกทำ คนที่มีธรรมะ คือ คนที่ปฏิบัิติหน้าที่ของตนได้ถูกต้อง และ ธรรมะเท่านั้นที่ทำให้โลกสันติสุขและเจริญอย่างแท้จริง

 •  ส่วนคำถามที่ว่า ภาระใดสำคัญที่สุด

  ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา
  1. สอน ผลิตบัณฑิต
  2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
  3. บริการทางวิชาการ
  4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. งานบริหารจัดการ การร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย

  สำหรับตัวเองคิดว่า ...ชื่อว่า เป็นครู ไม่ว่าจะในระดับใด มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าในตัวเอง

 • หน้าที่หลักจึงเป็น การสอน แต่ในการสอนให้คนมีคุณภาพนั้น มันไม่ใช่สิ่งที่ง่าย กระบวนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้จึงต้องเข้ามาเพื่อพัฒนาการสอนให้ก้าวหน้า และ สังคมก็คาดหวังว่า ผู้ที่มีความรู้จะต้องช่วยเหลือสังคม การบริการวิชาการแก่สังคมจึงต้องเกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเป็นคนมีความรู้ ได้รับการยกย่องจากสังคมแล้ว ก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้น งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจึงตามมา ซึ่งจุดนี้จะแสดงถึงความเป็นไทยได้ (สำหรับสังคมไทย) ประกอบกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกาภิวัฒน์ทำให้มหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และทุกคน ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นค่ะ

  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย  สิ่งที่เผยแพร่ออกมา  ควรมีงานวิจัย คือ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่เยอะๆ  แต่ทั้งนี้ งานวิจัยจะต้องมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล  สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง

 • เห็นว่า ทุกส่วนสัมพันธ์กันค่ะ  สิ่งสำคัญที่สุดจึงเป็นการตระหนักรู้หน้าที่  ทำด้วยความจริงใจ

 • ปล. หนูเป็นอาจารย์อุดมศึกษา แต่ไม่ได้สังกัด สกอ. อุดมศึกษา  แต่ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)  จากที่เคยทำงานมา..รู้สึกว่า ข้อ 5 นี่ ไม่ค่อยเกิดเลยค่ะ    ... นักศึกษาเคยบอกว่า ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาลัยโลก  ไม่มีใครรู้จัก สถาบันของเราฯ  ก็ไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรนะคะ ..เพราะขนาดครูไปเข้าร่วมสัมมนา  หน่วยงานต่างๆ ก็ แปลกใจกัน มีด้วยหรือ .. สถาบันฯ นี้  ( ปล. แต่ตอนนี้คงดีขึ้นแล้วนะคะ  .. ก็ได้แต่หวังว่า สถาบันการศึกษา จะผลิตคนที่มีคุณภาพ.. และ เดินไปด้วยกัน  พร้อมๆ กัน พึ่งพากัน  เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ )
 • หนูอาจเข้าใจผิดไปนิดนะคะ 
 • ภารกิจ... หากจะนับ ภารกิจ  เป็นหน่วยของงาน  ตามประโยชน์ที่เกิด  หากให้ อาจารย์มีภาระงานการสอน มากไป  เวลาในการวิจัยก็จะลดลง   ไม่ทราบที่อาจารย์เขียนเป็นแบบนี้หรือเปล่า

 

เรียน อ.ปทุมารียา

 • ขอบคุณครับที่ร่วมให้ข้อคิดเห็น
 • ภารกิจ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ดังที่อาจารย์เสนอ น่าจะดีครับ
 • ปัญหาของอุดมศึกษา คือ ภารกิจด้านการวิจัยยังทำกันน้อย  ส่งผลให้ เราไม่ค่อยมีองค์ความรู้ใหม่นำมาสอนนักศึกษา ได้แต่ทฤษฎีเดิม ๆ ที่เราเรียนมา
 • ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในอนาคต ยิ่งถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ในความคิดผม ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่รายได้จากการวิจัยและการบริการทางวิชาการ
 • สถาบันการพลศึกษา โดยพันธกิจและปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือของประเทศ ถ้ากำหนดยุทธศาสตร์ดี ๆ ในอนาคต น่าจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศสูงนะครับ

เข้ามาเยี่ยมบล็อกแล้วครับท่านอาจารย์

วันก่อนฟังท่านอาจารย์ที่ Golden Beach ชะอำ

เลยมีไฟเปิดบล็อกตัวเองบ้าง

เอาข้อมูลเก่าๆที่เขียนไว้

ทยอยใส่ไว้เรื่อย

ขอบคุณครับ แล้วจะเข้าไปอ่านงานอาจารย์ให้มากยิ่งขึ้นครับ

เรียน รศ. ดร. สุพักตร์ ที่นับถือ

อาจารย์ครับ ผมกำลังเขียนปริญญานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา พบข้อมูลที่เป็น ppt ของอาจารย์ในเว็บของ ม. ราชภัฏลำปาง (http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/1evalproj/need%20ass/1needok.ppt) เรื่อง "ลักษณะและประเด็นวิจัยสำหรับคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา" อยากทราบว่าท่านอาจารย์ใช้ ppt นี้ประกอบการบรรยายล่าสุดที่ไหนครับ ผมจะได้เขียนอ้างอิงได้ถูกต้อง อาจารย์ช่วยตอบใน blog นี้ หรือส่งเมล์ให้ผมด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

 • ผมเคยบรรยายเรื่องนี้ให้กับ ม.ปทุมธานี,มศว.(คณะสังคมศาสตร์),มทร.อิสาน,มทร.รัตนโกสินทร์, สกอ.(รวมทุกมหาวิทยาลัย),ฯลฯ  ผมจำวันไม่ได้ คุณดูได้ที่http://adacstou.services.officelive.com/products.aspx
 • ในวันที่ 25-27 ม.ค.53  คงจะพูดเรื่องนี้อีก ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม(หลักสูตรอบรมอาจารย์)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท