เอาหล่ะเริ่มการเรียนรู้เป็นระยะต่อไปก็ใส่ไฟด์นะ เมื่อกี้ใส่รูปแล้ว

http://gotoknow.org/file/worasa08/goto.txt.txt

 

กดที่นี่