การบริหารเวลาเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องบริหารให้ได้เพราะทุกคนมีปัจจัยดังกล่าวเท่ากัน เพียงแต่ว่าจะรู้จักวิธีการบริหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกริ่นนำมาก็อาจจะเป็นข้อแก้ตัวของตัวเองว่าไม่มีเวลาในการเขียน ความจริงเวลาของมันมีอยู่ตามปกติ เพียงแต่เราไม่ไปจัดการกับเวลาเอง เหมือนความรู้ในสำนักงานวันนี้มีอยู่มากมาย เพียงแต่เราไม่ไปจัดการความรู้ที่มีอยู่ในสำนักงานเองเท่านั้น เมื่อวานได้รับข้อคิดเห็นจากรศ.มาลินีในเรื่องธนาคารความรู้ ที่เตือนสติตัวเอง ทำให้ตัวเองมีสติขึ้นมาได้ว่าอย่ามัวเป็นกระต่ายนั่งหลับอยู่ใต้ต้นไม้ เลยต้องรีบตื่นขึ้นมาครับ .... ขอเริ่มเล่าเรื่องจากตัวเองก่อนก็แล้วกัน ผมเองได้ผ่านเรื่องที่เข้ามาในคณะทุกวัน มีความรู้สึกว่าเรื่องที่เข้ามาในแต่ละวันนั้นบุคลากรในคณะควรจะได้รับรู้ข่าวที่ใหม่เหมือนผมทุกวัน เพราะการเวียนหนังสือบางท่านก็ไม่ได้เปิดอ่าน ทำให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ใหม่ แต่มีสิ่งที่น่าสังเกตในคณะอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนส่วนใหญ่มี e-mail และจะต้องเช็ค e-mail ของตนเองว่ามีใคร่ส่ง e-mail มาให้บ้างในแต่ละวัน  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะทำให้ทุกคนเข้าไปเช็คข้อมูลใน e-mail และเปิดอ่านหนังสือรับที่เข้ามาในคณะ เมื่อคิดได้แล้ว ผมเองก็มาคิดต่อว่าการทำงานนั้นเพียงผมทำงานคนเดียวคงไม่ได้ ต้องมีทีมงาน จึงได้มีการประชุมบุคลากรในงานธุรการและงานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำ e-news today ขึ้น โดยมีสโลแกนว่า "ข่าวใหม่ สด ส่งตรงถึงคุณทุกวัน"  ขั้นตอนการทำ e-news today มีดังนี้ ลำดับแรก เจ้าหน้าที่งานธุรการจะทำหน้าที่สรุปเรื่องที่รับเข้ามาในคณะในวันนั้น ลงใน e-news today เป็นในรูปไฟล์ word ธรรมดา นอกจากนี้หน่วยบุคคลก็จะสรุปใน e-news today ให้ด้วยว่าวันนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน กรณีที่มีการยื่นใบลาครับสำหรับผมเองก็จะมีเรื่องมาบอกเล่าบุคลากรในคณะ ว่าวันนี้มีใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ในคณะ หรื่อเรื่องที่น่าสนใจ พิมพ์ลงใน e-news today ด้วยเช่นกัน เพื่อให้บุคลากรในคณะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วในคณะ ถัดจากนั้นนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะส่ง e-mail เป็น group ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะ และหากบางท่านไม่ได้เปิดดูในวันนั้น ก็สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้ครับ โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้จัดไฟล์เป็นกลุ่มสำหรับข่าวประจำเดือนไว้ วิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้ทุกคนในคณะไม่ตกข่าว ถ้าได้มีการปรับพฤติกรรมของตนเองในการเช็ค e-mailทุกวันครับ