โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร (1)

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในคอร์สฝึกอบรมครั้งนี้ ผมต้องการให้ พวกเราในฐานะ “ผู้ปฏิบัติ” ทุกท่าน เปิดเวทีของการเรียนรู้โดยการใช้ Blog เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ออกไปนอกกรอบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ...เพื่อน ๆ ข้าราชการผู้ใฝ่รู้เรื่อง IT ทุกท่าน

วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.ชุมพร ในช่วงเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2548 เช้าวันจันทร์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนให้มาเรียนรู้เรื่อง IT ณ อาคารฐานความรู้ ชุมพรออนไลน์ แต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังมีภารกิจให้ทางสำนักงานเรียกหาตัวกันอยู่เนือง ๆ ทำยังไงได้ละครับ ก็เรามันคนทำงาน หรือเรียกให้หรู ๆ หน่อยก็คือ ผู้ปฏิบัติ (Practitioner) และคำกล่าวที่ว่า “ความรู้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ” ก็คือความจริงแท้แน่นอนของหน่วยงานทุกแห่งในโลก ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ปฏิบัติไปนั่งอยู่ที่ตรงไหน การพึ่งพิงเรียกหาเพื่อขอใช้ “ความรู้จากผู้ปฏิบัติ” ก็จะติดตามตัวไปตลอดเวลา

ผู้บริหารระดับสูง ในอีกด้านหนึ่งท่านก็คือ ผู้ปฏิบัติเหมือนกันกับเรา แต่กิจกรรมที่ท่านจำเป็นต้องรู้และนำไปปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าเป็น “ขุมความรู้”  (Knowledge Assets) ที่ต้องมี “ฝังลึก” (Tacit Knowledge) อยู่ในตัวท่าน ได้แก่ วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน, การควบคุมและกำกับงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้บางอย่างก็มีปรากฏอยู่ในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้พวกเราได้ติดตามอ่าน ศึกษาทำความเข้าใจกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะ “ฝังลึก” อยู่ในตัวท่านนั่นแหละ

ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งก็คือ กลุ่มของพวกเราที่มาฝึกอบรมพร้อมกัน ณ ที่นี้ แท้ที่จริงก็คือ “ผู้ปฏิบัติ” ในภารกิจสำคัญต่าง ๆ ขององค์กร ต้องใช้ความรู้ในหลาย ๆ ด้านมาประกอบกันในการทำงาน โดยเฉพาะที่จะขาดเสียมิได้ในยุคปัจจุบันนี้ ก็คือ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT และก็เป็นเช่นเดียวกับกลุ่มผู้บริหาร ความรู้ของพวกเราส่วนใหญ่แล้“ฝังลึก” อยู่ในตัวตนของเรานั่นเอง

ในสมัยนี้ เราให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งมีกระบวนการที่น่าสนใจในการนำความรู้ “ฝังลึก” มาแลกเปลี่ยนกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกันแบบเผชิญหน้ากัน (Face-to-Face : F2F) หรือจะด้วยวิธีการที่ทันสมัยมาก ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางระบบ Internet ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Blog สร้างการติดต่อสื่อสารขึ้นมาในแบบ Blog-to-Blog : B2B เรื่องนี้ใครที่ยังใช้ไม่เป็นขอบอกเลยว่า “Out” สุด ๆ ตกยุคตกสมัยกันไปนั่นเลย

ดังนั้น ในคอร์สฝึกอบรมครั้งนี้ ผมต้องการให้ พวกเราในฐานะ “ผู้ปฏิบัติ” ทุกท่าน เปิดเวทีของการเรียนรู้โดยการใช้ Blog เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ออกไปนอกกรอบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้สื่อ Internet ในรูปแบบของ Blog มาเสริมการเรียน ประเด็นที่ เพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นและถามผ่านทาง Blog เมื่อผมหรือมีผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยตอบ คนอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย เมื่อขยายวงออกไปมากเข้า เราอาจจะได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในแบบที่เรียกว่า Social Networking เกิดขึ้นผ่านทาง Blog ของเรา

เพื่อเป็นการกำหนดภารกิจให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน ผมขอเสนอวิธีการเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่รายงานผล และบรรยากาศของการฝึกอบรมผ่านทาง Blog โดยการจับฉลากรายชื่อวันละ 8 คน ในเวลา 5 วันก็จะครบ 40 คนของผู้เข้ารับการฝึกฯ ทั้งหมด ทั้ง 8 คนจะได้รับการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  รับผิดชอบภารกิจ ในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกฯ วันละ 4 ช่วงเวลา คือ

  • เช้า ก่อนเบรค (8.30 – 10.30)
  • สาย หลังเบรค (10.40-12.00)
  • บ่าย ก่อนเบรค (13.00-14.30)
  • บ่าย หลังเบรก (14.40-16.30)

กลุ่มที่ 1 คุณลิขิต (Note-Taker) จำนวน 4 คน ทำหน้าที่รายงานการเรียนรู้โดยสรุปประเด็นที่ได้ฟังบรรยาย, ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอข้อคิดเห็นประจำวัน โดยแบ่งความรับผิดชอบคนละช่วงเวลา

กลุ่มที่ 2 คุณขานไข (Announcer) จำนวน 4 คน ทำหน้าที่รายงานบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แซวนิด หยอกหน่อยพอได้อารมณ์ สร้างสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ในแต่ละวัน โดยแบ่งความรับผิดชอบคนละช่วงเวลาเช่นกัน

ทั้ง 8 ท่าน จะต้องทำหน้าที่รายงานผล และบรรยากาศของการฝึกอบรมผ่านทาง Blog โดยเขียนลงใน "ข้อคิดเห็น" ส่วนเพื่อน ๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน มีหน้าที่เข้ามาใน Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) โดยนำเสนอความรู้ที่ตนมีอยู่เพื่อต่อยอดความรู้ร่วมกันในกลุ่มของเรา, ออกความคิดเห็น หรือจะถามประเด็นปัญหาให้กลุ่มของเรา ซึ่งรวมทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เข้ามาตอบ ก็จะทำให้ “วงล้อแห่งการเรียนรู้ผ่าน Blog" ของเราก้าวหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (23)

**จันเจ้าขา**
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ฝนตกอากาศดี๊ดี น่านอน

sureerat pongsame
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

การอบรมประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทส จังหวัดชุมพร ในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความรู้ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้พอสมควร

วิไล มีสุวรรณ
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
555
วิสูตร(ที่ดิน)
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

วันแรกของการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรยากาศดี เป็นกันเอง เพราะหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตา    ความคาดหวัง หวังว่าจะนำความรู้เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ สักที

                                                 วิสูตร

                                                 1/ส.ค.48

นันทพร
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
วันแรกของการอบรมฯ วันนี้บรรยากาศค่อนข้างเย็น ๆ หนาว ๆ มากไปนิด แต่ก็ไม่ทำให้ขาดความอบอุ่นใจ เพราะมีอาจารย์ที่น่ารักและเป็นกันเอง และมีเพื่อนๆใหม่ๆ มากมาย ซึ่งคาดว่าภายใน 5 วันนี้ ก็คงจะเป็นเพื่อนที่สนิทกัน (วันที่ 5 จากกันต้องมีน้ำตา...แน่ ๆเลย...ว่าไหม )
คุณวีรวรรณ (เบอร์ 1)
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

สรุปเนื้อหาหลังเบรค

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำแบบฝึกการลงรหัสแบบสอบถาม/ประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท  อาจารย์ได้เฉลยแบบฝึกคู่มือและให้ความรู้เพิ่มเติมในการใช้ชื่อตัวแปรและการลงรหัสเพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

ศิโรวัลลิ์
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
เป็นยังไงกันบ้างค่ะ  ทานอาหารกันอิ่มหรือเปล่า
น้องอี๊ด
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

สวัสดีพี่ ๆ น้อง ๆ อบรมทุกท่านค่ะ

วันนี้เป็นวันแรกที่อบรม รู้สึกตื่นเต้นมาก  ฝนก็ตก  แต่พอได้เข้ารับการอบรมดูพี่ ๆ ทุกคนตั้งใจมากที่จะอบรมในครั้งนี้  แต่ละคนดูน่าตาสดชื่น พร้อมรับกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะได้รับ บางทานก็ยังไม่รู้เรื่องบางท่านก็เป็นกันมาแล้ว  อาจารย์ให้งานทำ ดูทุกคนจะตั้งใจม๊าก ถึงมาก ๆ  ทำให้ทุกคนรู้สึกกระตือรือร้นในการที่อบรมในวันต่อ ๆ ไป  พอเบรก กินกาแฟ โอวัลติน  ทุกคนก็เริ่มที่จะขึ้นมาศึกษาต่อและตั้งใจมากค่ะ  ดู ๆ แล้วน่าจะไปได้สวยน่ะค่ะ

 

ศิโรวัลลิ์
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
เห็นแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตาคีย์ข้อมูลกันใหญ่  น่าปลื้มใจแทนอาจาร์ยจัง
@@จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า@@
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
ผู้จัดขา เย็นค่ะ อย่าเลี้ยงเบรคด้วยน้ำแข็งเย็นๆ เลยนะค่ะ ขอน้ำร้อน จะได้อุ่นๆหน่อยค่ะ...
สุธิดา
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

สรุปเนื้อหาช่วงบ่าย การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำได้หลายวิธี แล้วแต่ถนัด สังเกตุดูทุกๆ คนที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้สามารถทำได้ทั่วๆกัน ขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำชี้แนะในครั้งนี้

 

ไม่ระบุชื่อ
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
ช่วงบ่ายเน้นบันทึกข้อมูลมากเกินไป
รัชนี
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากๆ    แถมสุขภาพดีอีกต่างหาก 

 เพราะเดินขึ้น- ลงบันไดวันละหลายรอบ

นันทพร
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
การอบรมวันแรกผ่านมาถึง 15.45 น.แล้วนะ..... บรรยากาศดีเหมือนๆกับอากาศเลย ท้องฟ้าสดใส ฝนหยุดตกแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยิ้มแย้ม..ไม่ค่อยเครียดสักเท่าไร...คงเข้าใจบทเรียนกันดีทุกคน.. พวกเราได้เคล็ดลับ เกร็ดความรู้จากอาจารย์เยอะเลย ขอบคุณคะ
วิไล มีสุวรรณ
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
เราเป็นคุณขานไขหลังเบรคบ่ายหล่ะ(14.40-16.30 น) หลังจากเบรคกันบ้างไม่เบรคกันบ้างก็กลับมาทำข้อมูลกันต่อ ขอบอกว่านั่งหน้าด้านซ้ายมือของพวกเรา (ไม่ใช่อาจารย์นะ)ร้อนมากขอบอก พรุ่งนี้สลับเปิดแอร์กันบ้างนะคะ อาจารย์บอกว่าให้พิมพ์ข้อมูลให้เสร็จ แต่หลายคนคงไม่พิมพ์แล้วเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะจัดทำข้อมูลทั้งหมดให้ (หวาน เพราะไม่ต้องทำ อิอิอิ)อ.อยากให้พวกนักเรียนได้ใช้เน็ต (เห็นบอกว่าให้ไปดูภาพวาบหวิว-หนุกเราหล่ะคราวนี้-)เมื่อมาถึงตรงนี้ทุกคนในห้องสนใจมาก (สงสัยคงอยากดูภาพอย่างที่อ.ว่ากันน่ะ) ต่อมาให้เขียน ID บนแผ่นดิสก์ เราลุ้นเกือบตายว่าไอ้ปากกานั่นน่ะ หมึกเยิ้มจะตาย แล้วมันจะหลุดมั้ยหนอ สักพักหนึ่ง ว้าว!!! มันสามารถค่ะ ไม่หลุดด้วย (ไอ้น้ำหมึกน่ะ) ฮั่นแน่!!! อ.โทสับกะหวานใจบ๊อย บ่อย อุ๊ย!!! ต๊กใจโหม้ดดดดเลยยยยย นึกว่าฟ้าแลบบบ อ๋อ ก็เค้ากดชัตเตอร์( ไม่ใช่กดติดวิญญาณนะ)ถ่ายรูปสาวสวยหนุ่มหล่อนั่นเอง อ.เดินสอนอีกแย้ววววคับท่าน แต่เราร้อนจนปวดหัวเลยเพราะว่าแอร์มันมาไม่ถึงเราหล่ะ (เฮ้อ คงได้เป็นแค่คนในหางตาซะแล้วมั้ง -ร้อนมากก ขอบอกก) เราเห็นอ.ทำท่าจะเลิกแล้ว เย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อาภรณ์ 12
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

สรุปผลการเรียนหลังเบรคบ่าย

ช่วงบ่ายอาจารย์ให้ลงข้อมูลตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม Excel พร้อมกับแนะนำการจัดเก็บ www. ที่ใช้ประจำให้เป็นหมวดหมู่ และการลบ www. ที่เคยเข้าดู ตลอดจนอธิบายการใช้ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นภายในหน่วยงาน นับเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสำนักงานจังหวัด ศูนย์ชุมพรออนไลน์ และคุณไอศูรย์ ที่ทำให้มีโครงการนี้

นายสุรศักดิ์ มิ่เมือง
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
วันนี้(วันที่ 1 สิงหาคม 2548)  ได้มาเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร ณ อาคารฐานความรู้ชุมพรออนไลน์ ถ.ทวีสินค้า อ.เมือง จ.ชุมพร การเดินทางเป็นไปด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากมีฝนตกตลอด ทำให้เปียกปอนเข้ามาในสถานที่อบรม เมื่อมาพบกับวิทยากรผู้บรรยายก็ยิ่งไปกันใหญ่ ท่านได้บรรยายให้พวกเราฟังด้วยความละเอียดด้วยภาษาอังกฤษ-ปนไทย ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งงงไปใหญ่ เพราะไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สักเท่าไร เพียงแต่ใช้งานได้ในเบื้องต้นเฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น ก็ต้องพยายามกันไป เนื่องเป็นนโยบายที่จะต้องเรียนรู้ เมื่อเข้ามาเป็นข้าราชการ และต้องพัฒนาต่อไป
นายไก่แจ้
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

       สรุปจากเรียนวันแรก สังเกตุแล้วพบว่ายังมีข้าราชการอีกหลายคนที่ยังไม่มีความรู้ดีในการใช้คอม ฯ บางคนก็รู้แต่ก็ไม่จริง อย่างผมไง เรียนมาด้วยตนเอง + ตำราเล็กน้อย ไม่มีการฝึกอบรม ทำให้ได้ความรู้มาแบบ งู ๆ ปลา ๆ พอทำงานได้ เมื่อได้มาเรียนในครั้งนี้จึงได้พบว่า โปรแกรมต่าง ๆ ภายใต้ MS Office ยังมีความสามารถ และลูกเล่นอีกเยอะเลยทีเดียว นี่แค่วันแรกนะ ขอให้ทั้ง 41 คน พยายามตั้งใจรับเอาไปใช้และถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานด้วย อย่าหวงความรู้ จะได้ไม่ลืม และเป็นการทบทวนตัวเองด้วยไงครับ   

wasana
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
สวัสดีจ๊ะน้องๆ (เรียกน้องๆคงไมผิดพี่คงจะแก่กว่าทุกคน) เห็นทุกคนขมักเขม้นกันดีมาก เชื่อว่าคงจะนำความรู้ที่อาจารย์ไอศูรย์ถ่ายทอดให้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากค่ะ แต่ค่อนข้างเสียดายพรุ่งนี้กับมะรืนติดราชการไม่ได้อยู่ฝึกอบรมตลอดต้องกราบขออภัยอาจารย์เป็นอย่างสูง คาดว่าวันศุกร์คงได้มาอบรมต่อค่ะ
ดาต้า
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
   อบรมวันที่สอง  อาจารย์ให้ฝึกหัดแบบจริงๆ จังๆ  อย่างนี้ซินะถึงเรียกว่า มาอบรมฝึกปฏิบัติ    อาจารย์ใจดีเข้าใจพวกเข้าฝึกอบรม   ดีใจจังเลยคะ
วิชาญฯ
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
สรุปผลการอบรมหลังเบรคเช้าของวันที่ 2 ส.ค. 48 ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ทำแบบฝึกหัดการวิเคราห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม/ประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท รวมทั้งเรียนรู้การใช้โปรแกรม excel โดยเฉพาะเมนูตัวกรองข้อมูล หนึ่งชั้น สองชั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง ๆ ได้อย่างดี
ไม่ระบุชื่อ
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ต้องให้อาจารย์สอนโปรแกรมพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  MS ACCESS  POWERPOINT โดยเน้นโปรแกรมดังกล่าวให้มาก ๆ กว่าโปรแกรม excel เวลาอาจารย์ให้ทำตัวอย่างไม่ต้องทำซ้ำมาก เพราะจะทำให้มีเวลาเรียนโปรแกรมดังกล่าวน้อยลง

ปุ้ย
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
สำหรับการอบรมวันนี้สนุกดีทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็OKยังตามเพื่อนทันอยากให้อาจารย์อธิบายช้าลงอีกนิดหนึ่งเพราะสำหรับมือใหม่แล้วยังสับสนอยู่เล็กน้อย.....