แนะนำจดหมายข่าวของมูลนิธิพูนพลัง

           ผมเป็นประธานมูลนิธินี้     โดยลูกสาว (มุทิตา พานิช) เป็นผู้ดำเนินการ     ขอแนะนำจดหมายข่าวของมูลนิธิราย ๓ เดือน    ถ้าท่านสนใจจะบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมูลนิธิได้

วิจารณ์ พานิช

๓๑ กค. ๔๘