เพิ่มเติม

ทีมงานรู้สึกว่าเราก็คนคนหนึ่งในพยาธิที่สามารถช่วยพัฒนาภาคพยาธิได้
จากการทำงานในโครงการpatho -otop ผมและทีมงานlabด่วนคิดว่าการทำงานในโครงการนี้มีประโยชน์ทั้งผู้รับบริการและผู้ดำเนินโครงการเอง ในส่วนผู้ดำเนินโครงการนั้นแต่ละคนก็ได้เสนอความคิดการพัฒนางานของแต่ละคนออกมาอย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆด้วย ทีมงานรู้สึกว่าเราก็คนคนหนึ่งในพยาธิที่สามารถช่วยพัฒนาภาคพยาธิได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งlab และการทำงานความเห็น (0)