พลังเครือข่าย

เป็นพลังของความสัมพันธ์แนวราบ แบบผูกพันทางใจแต่อิสระต่อกัน หัวใจอยู่ที่มีเป้าหมายและความเชื่อ/คุณค่า ร่วมกัน
พลังเครือข่าย
           ในงาน KM สัญจร  เราไปเห็นพลังเครือข่าย KM ที่นครสวรรค์     ที่จริงคณะผู้ดำเนินการ KM เครือข่ายสาธารณสุขนครสวรรค์มีความสัมพันธ์กับ สคส. เพียงเล็กน้อยตรงที่ ดร. ประพนธ์ไปเป็นวิทยากรให้ครั้งเดียวเท่านั้น    แต่บุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ขยายทักษะในการทำ KM ไปยังนครสวรรค์คือคุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ ซึ่งเป็น “คุณประสาน” เครือข่าย HKM รพ. ภาคเหนือตอนล่าง     ได้นำเอาประสบการณ์ตรงในการทำหน้าที่ “คุณประสาน” (KM Network Coordinator) ไปถ่ายทอดวิธีทำ KM ให้แก่เครือข่าย KM นครสวรรค์
            KM
นครสวรรค์จึงมีความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับ สคส. ผ่านคุณไพฑูรย์     เมื่อเราไปเยี่ยมจึงมีการจัดนิทรรศการต้อนรับและมีการบรรยายสรุปอย่างเอิกเกริกจนเราตกใจ
            พลังเครือข่ายตรงกันข้ามกับพลังรวมศูนย์     KM เน้นพลังเครือข่าย   พยายามลดการรวมศูนย์    เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของเครือข่ายได้ใช้พลังสร้างสรรค์ของตนหรือกลุ่มตนได้เต็มที่ ไม่มีการปิดกั้นโดยความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
           ความสัมพันธ์ทางใจ ทางการร่วมเป้าหมาย ร่วมความเชื่อ เป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน    นี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นพลังเครือข่าย    เป็นพลังที่เกิดขึ้นในการทำ KM    ทั้งที่เป็นเครือข่ายระหว่างบุคคล  ระหว่างกลุ่ม  และระหว่างองค์กร   
           จึงเกิดวิชาการแขนง Social Network ขึ้น     มีเทคนิควิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย     ผู้ที่สนใจวิชาการแขนงนี้เท่าที่ผมรู้จักคือ อ. กรกฎ เชาวะวณิชย์  และ อ. ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ
           ในการทำ KM ต้องรู้จักใช้พลังเครือข่ายในทุกระดับ
วิจารณ์ พานิช
๑๐ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (7)

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ที่เคารพ

 ผมขอส่งกำหนดการการประชุมวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ ศูนย์บริการวิชาการจะจัดโดยเชิญ คุณหมอพิเชษฐ์ และ ทีมงานไปที่ขอนแก่น โดยมีกำหนดการดังนี้ครับ

กำหนดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ และ แลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ตรง

จาก ทีม โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2548

ณ ห้องประชุม SMEs  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.................................................

 

เวลา  08.00 08.30 น.       ลงทะเบียน

เวลา  08.30 09.00 น.       พิธีเปิด  โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการ สคส

เวลา  09.00 10.30 น.       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KM as a tool for develop quality in community hospital โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่าย

เวลา 10.30 10.45 น.    พัก

เวลา 10.45 12.00 น.        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KM as a tool for develop quality in community hospital (ต่อ)

เวลา 12.00-13.00 น.           พัก

เวลา 13.00- 14.30 น.          แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง

                                                นพ.พิเชฐ  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และ ทีมงาน

                                                ( คุณเกษราภรณ์  ภักดีวงศ์ คุณเทพทวย มูลวงษ์ ) ดำเนินการโดย                 คุณ วรรณา เลิศวิจิตรจรัส จาก สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม

เวลา 14.30-14.45 น.           พัก

เวลา 14.45 16.00 น.        แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง

                                                นพ.พิเชฐ  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และ ทีมงาน

                                                ( คุณเกษราภรณ์  ภักดีวงศ์ คุณเทพทวย มูลวงษ์ ) ดำเนินการโดย                คุณ วรรณา เลิศวิจิตรจรัส จาก สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม ( ต่อ )

 

เวลา 16.00-16.15 น.     การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

                                        ( Network of Quality Hospital, E-SEAN style )

                                        โดย ผศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูล รองผู้อำนวนการศูนย์บริการวิชาการ

เวลา 16.15 16.30 น.     ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลที่ยั่งยืน

                                        โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

เป้าหมายสุดท้ายที่ผมหวังไว้ คือ การสร้างเครอข่ายในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล ที่เรียกว่า อีสาน style ครับ

JJ

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
ไม่ตรงกับความเข้าใจของผมตอนพูดกับ อ. หมอ JJ ทางโทรศัพท์เมื่อนานมาแล้ว  กรุณาคุยกับคุณอ้อโดยตรง เพื่อปรับวิธีการและกำหนดการ   ผมรู้สึกว่าผมถูกหลอก   ดังนั้นต้องเอาความรู้สึกนี้ออกไปจากผมก่อน   ผมจึงจะไปร่วมครับ
วรรณา_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอความคิดเห็นนะคะ   จากกำหนดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้:  KM as a tool for develop quality in community hospital โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่าย นั้นหมายถึง รพ. บาง รพ. ในเครือข่ายนั้นมีประสบการณ์นำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพมาระยะหนึ่งแล้ว  แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าได้นำเครื่องมือ KM นี้ไปปรับใช้แตกต่างกันอย่างไร  แล้วให้ผลสำเร็จคุณภาพอะไรบ้าง   ซึ่ง รพ. เครือข่ายที่มาแลกเปลี่ยนด้วยก็จะได้ประโยชน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบเครื่องมือ KM ของเพื่อนร่วมเครือข่าย (ก็เป็นการช่วยเพื่อนเหมือนกัน)    แต่ถ้า รพ. เครือข่ายที่มาเข้าร่วมส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้ KM ในการพัฒนาคุณภาพ  หรือยังไม่รู้จัก KM  การแลกเปลี่ยนหัวเรื่องนี้อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับเวลานี้นะคะ 

JJ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ วิจารณ์ และ คุณ อ้อ

 ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยที่ว่าผมหลอกท่านอาจารย์ ผมขออนุญาต เรียนชี้แจงดังนี้ครับ

 ๑. โรงพยาบาลที่ทาง HACC_KKU เชิญมานั้นเป็น โรงพยาบาลเครือข่ายที่ HACC_KKU ทำ KM สามครั้งแล้วกับทีม มข โดยใช้บันไดขั้นที่ ๑ ซึ่งมีการติต่อและเยี่ยมกันตามแนวแนวทางทั้ง KM และ HACC

๒.ที่ผมโทรศัพท์ และ ส่งเมล์มาให้อาจารย์ผมแนบมาในนี้ครับ ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับ

๓.ข้างล่างคือ mail ที่ผมหารือกับอาจารย์ และ ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ ตอบตกลง ผลเลยส่งไปคุณอ้อ และ ผมไปเยี่ยมเพื่อหารือ กับ ท่าน ผอ.พิเชษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค นี้ครับ

Dear Khun OO  Here document which I mailed to Aj.Vicharn all detail. Last week I went to Bantak Hospital and discuss all procedure with Dr.Pichet. Our team which u can contact are 1.Dr.Patcharee my vice director 2.Khun Picha who takecare HA project. Regards, JJ Note: forwarded message attached.  Jitjaroen Chaiyakum,M.D Associate Professor of Radiology Academic Service Center Khon Kaen University, THAILAND 40002 Handy 01-7691646  		 __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - Find what you need with new enhanced search. http://info.mail.yahoo.com/mail_250

Forwarded Message [ Download File | Save to Yahoo! Briefcase ]

Date:Mon, 18 Jul 2005 02:00:54 -0700 (PDT)
From:"Jitjaroen Chaiyakum" <[email protected]>
Subject:Fwd: Re: Fish Head for Seminar on 20th Aug 2005
To:"Patcharee" <[email protected]>
CC:[email protected], "Bunyalit" <[email protected]>, "Tom hanpanich" <[email protected]>, "Kanyarat" <[email protected]>, "Narong Khuntikeo" <[email protected]>, "Vallop Laoipiboon" <[email protected]>, [email protected], "Patcharee" <[email protected]>, "Ped" <[email protected]>, "Pichai" <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], "suwat" <[email protected]>, "Pitcha Tanomseaang" <[email protected]>, "Tedsak" <[email protected]>, "vanchai vatanasapt" <[email protected]>, "Veerapol" <[email protected]>, "Vichearn" <[email protected]>, "Nareas Waropastakul" <[email protected]>, "Chavalit Wongse-ek" <[email protected]>, "เพ็ญนิดา" <[email protected]>, "ศิริพร มงคลถาวรชัย" <[email protected]>

Plain Text Attachment [ Download File | Save to Yahoo! Briefcase ]

Dear KKU_KM Team Recommendation from Prof.Vicharn. about Post Forum Seminar on Sat 2oth Aug 2005. JJ Note: forwarded message attached.  Jitjaroen Chaiyakum,M.D Associate Professor of Radiology Academic Service Center Khon Kaen University, THAILAND 40002 Handy 01-7691646  		 ____________________________________________________ Start your day with Yahoo! - make it your home page http://www.yahoo.com/r/hs  

Forwarded Message

Date:Sun, 17 Jul 2005 17:47:10 +0700 (ICT)
Subject:Re: Fish Head for Seminar on 20th Aug 2005
From:[email protected]
To:"Jitjaroen Chaiyakum" <[email protected]>
CC:"Patcharee" <[email protected]>, [email protected], "Nareas Waropastakul" <[email protected]>, [email protected], "Pichai" <[email protected]>, "Pitcha Tanomseaang" <[email protected]>, "Jintana" <[email protected]>, "suwat" <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], "Jamikorn" <[email protected]>, "ประพนธ์" <[email protected]>, [email protected], "apichart" <[email protected]>, [email protected], [email protected]

Plain Text Attachment [ Download File | Save to Yahoo! Briefcase ]

 > Dear Prof.Vicharn > Sorry for answer late. The fish head for 20th August > is to use " KM as a tool for develop quality in the > community hospital". Now many community hospital have > many ways to develop their quality,such as > HA,TQM,ISO,PSO and many many tools. As I concern > whatever they use any tool the ultimate goal is to > become a quality hospital and they have to work as at > multidisciplinary team and concern there customer. > As i was called u last time, i think that KM may be a > tool for them to share and learn each other and after > they share on 20th Aug.my future plan is to create a > network for " Quality Community Hospital". > After serial of meeting I hope we will have a "Fish > Tail" for our Esarn or Thai ways for develop quality > community hospital. > Please comment my idea. > Regards, > JJ > > > --- [email protected] wrote: > >> Dear JJ >> I have asked you the "fish head" for the 20 Aug Peer >> Assist in my blog. >> Have you got the answer? Otherwise we cannot plan >> the PA event. Khun Wanna >> will not be able to lead the PA. >> Vicharn >> >> >> > Dear Team >> > Here attached file that Prof.Dr.Somwang from >> > SorMorSor recommended KKU staff to read. >> > Regards, >> > JJ >> > >> > Jitjaroen Chaiyakum,M.D >> > Associate Professor of Radiology >> > Academic Service Center >> > Khon Kaen University, >> > THAILAND 40002 >> > Handy 01-7691646 >> > >> > >> > >> > >> ____________________________________________________ >> > Start your day with Yahoo! - make it your home >> page >> > http://www.yahoo.com/r/hs >> > >> >> >> Vicharn Panich >> Knowledge Management Institute (KMI) >> www.kmi.or.th >> I blog at http://thaikm.gotoknow.org >> >> > > > Jitjaroen Chaiyakum,M.D > Associate Professor of Radiology > Academic Service Center > Khon Kaen University, > THAILAND 40002 > Handy 01-7691646 > > > > __________________________________ > Yahoo! Mail > Stay connected, organized, and protected. Take the tour: > http://tour.mail.yahoo.com/mailtour.html > Dear JJ That is perfect. We will be able to plan the PA. I have cced Dr Pichet to let him know and plan his role.  Vicharn Panich Knowledge Management Institute (KMI) www.kmi.or.th I blog at http://thaikm.gotoknow.org 
JJ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ วิจารณ์ และ คุณ อ้อ

ที่แนบมาคือเอกสารหารรือท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ ไม่ทราบว่าผมตีความผิดพลาดหรือไม่ เรียนท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ และผมได้นำไปหารือทั้งหมดนี้กับคุณหมอพิเชษฐ์ ท่านไม่ขัดข้องครับ หากพลาดพลั้งผิดพลาดท่านอาจารย์ทั้งสองโปรดชี้แนะ และ ผมเรียนว่าทีมที่เชิญมาเป็นทีมเครือข่ายที่ทำการให้คำปรึกษาและใช้ KM เป็นเตรืองมือในการพัฒนามาแล้วสามครั้งไม่ได้ทำหว่านนะครับรับจำกัดเฉพาะโรงพยาบาลที่HACC_KKU รับผิดชอบจริงๆครับ ไม่ได้นำมาจัดหารเงินครับ และ ต้องการให้ได้ประโยชน์จริงๆกับโรงพยาบาลซึ่งพัฒนาร่วมกันมาเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งที่เคยจัดได้รับมาจาก พรพ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องครับ

ด้วยความเคารพ

จิตเจริญ

1.Dear JJ
>> I have asked you the "fish head" for the 20 Aug Peer
>> Assist in my blog.
>> Have you got the answer? Otherwise we cannot plan
>> the PA event. Khun Wanna
>> will not be able to lead the PA.
>> Vicharn
2.Dear Prof.Vicharn
>  Sorry for answer late. The fish head for 20th August
> is to use " KM as a tool for develop quality  in the
> community hospital". Now many community hospital have
> many ways to develop their quality,such as
> HA,TQM,ISO,PSO and many many tools. As I concern
> whatever they use any tool the ultimate goal is to
> become a quality hospital and they have to work as at
> multidisciplinary team and concern there customer.
>  As i was called u last time, i think that KM may be a
> tool for them to share and learn each other and after
> they share on 20th Aug.my future plan is to create a
> network for " Quality Community Hospital".
>  After serial of meeting I hope we will have a "Fish
> Tail" for our Esarn or Thai ways for develop quality
> community hospital.
>  Please comment my idea.
> Regards,
> JJ
3.Dear JJ
That is perfect. We will be able to plan the PA. I have cced Dr Pichet
to
let him know and plan his role.


Vicharn Panich

พัชรี เจียรนัยกูร
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอ.วิจารณ์ และคุณวรรณา

   ได้อ่านข้อคิดเห็นจากBlogของท่านอ.ทั้งสองเกี่ยวกับการจัด HAKM at  20 สค.นี้ รู้สึกตกใจค่ะ   ต้องขอกราบขออภัยด้วยที่อสจสื่อสารกันไม่ต่อเนื่อง   แต่ด้วยความเคารพท่านอาจารย์ขอเรียนว่า  ทีมงาน HACCที่ทำ HA ตลอดช่วง 2 ปี ที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแล  มีความตั้งใจในการทำงานและอุทิศให้กับ งานHA อย่างจริจังและต่อเนื่อง     สำหรับ KM นั้นหลังจากที่ได้รับการสั่งสอนจากบ้านผู้หว่าน แล้ว  ทีมKKU  มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องถึง กว่า10-20 ครั้ง  ตามไฟปรารถนาที่ได้เขียนไว้ที่บ้านผู้หว่าน  ดิฉันกับทีมอ.JJ ศรัทธา KM และ  in  มากๆ

  สำหรับ  วันที่20สคนั้น  ที่มาได้รับทราบจากอ.JJ ว่าท่านอ.วิจารณ์  อยากให้จัด peer assist  ในส่วนของ โรงพยาบาล  จึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำความฝันให้เป็นจริง  คือ

1.   เห็น ตัวอย่างการทำ peer assist และฟังคำ comment จากอ.วิจารณ์

2. โรงพยาบาลที่เข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายที่ HACC ได้รับมอบหมายให้ประเมินขั้นการพัฒนา HA  ซึงเรามีการแนะนำและใช้เครื่องมือKM มาแล้วอย่างน้อย2-3 ครั้ง

ดังนั้นจึงคิดว่าวันที่ 20 สค ทีมKKU-KM น่าจะได้เรียนรู้ร่วมกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม  และได jigsawชิ้นสำคัญ

นี้คือความตั้งใจและคาดหวังของทีมโดยศุนย์ไม่หวังเรือ่งผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากส่วนที่กล่าวมาเลย

เมือวานก็พยายามจะติดต่อทางโทศัพท์เพืออประสานกับคุณวรรณา  แต่ก็ติดต่อไม่ได้  จึงขออนุญาตเรียนทางBlog และขอกราบอภัยทางอ.ทั้ง 2ท่านด้วย

 

ผศดร. พัชรี เจียรนัยกูร

09-7105722

 

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณวรรณา ที่นับถือ

 รับทราบครับ ผมจะปรับโปรแกรมให้ตรงกับที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ แนะนำใน blog ซึ่งผมได้นำเรื่องนั้ไปหารือกับ ผอ.นพ.พิเชษฐ์ ที่โรงพยาบาลบ้านตาก เมื่อเดือนที่แล้ว ผมเติมสุดท้ายในโปรแกรมเรื่องเครือข่ายเพื่อให้เพื่อนสามารถช่วยกันเองในอีสานด้วยครับ เนื่องจากเราทำการสัมมนา HA_KM มาสามคร้งแล้วครับ

อ.พัชรี จะรีบประสานมาอีกคร้งครับ

จิตเจริญ