ท่านทราบไหม (๒)

มหาวิทยาลัยไทยขาดวัฒนธรรมวิจัย

ท่านทราบไหม (๒)

         วัฒนธรรมองค์กรในมหาวิทยาลัย ไม่เอื้อต่อการทำวิจัย   แต่กลับสร้างทุกข์ให้แก่การทำวิจัยอย่าง สาหัสสากรรจ์

    แหล่งอ้างอิง  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยนำร่อง การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ๘ แห่ง   โดยสุพจน์ หารหนองบัว และคณะ   หน้า ๑๖๕

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ตี๋
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ครับ ผมอยากจะได้อ่านข้อมูลของเรื่องนี้ ไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ไหนครับ เพราะตอนนี้มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ และจะมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น