คลินิก"ชาวนา"ตัวอย่างคลินิก เทคโนโลยี

เรียนรู้จากกันและกันระหว่างความรู้พื้นถิ่นกับความรู้ทางวิชาการ
ที่ผมเห็นว่าควรจัดการคลินิคแบบเครือข่ายจัดการความรู้เพราะเห็นตัวอย่างเรื่องเล่าโรงเรียนชาวนาทำเกษตรอินทรีย์หลายตอนในgotoknow
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำร่องจัดการความรู้โดยใช้โรงเรียนเกษตรกรเป็นแนวดำเนินการ ที่นครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดนำร่องด้วย
ผมเห็นว่าคลินิคเทคโนโลยีควรเข้าไปต่อยอดการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรที่ทำโรงเรียนเกษตรกรและพัฒนาชุมชนที่ทำเรื่องOTOP
เราควรเข้าไปจัดการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้พื้นถิ่นจากประสบการณ์ของชุมชนได้ขยายผลในวงกว้าง อย่าลืมว่าความรู้พื้นถิ่นส่วนใหญ่เป็นความรู้บูรณาการคือใช้ได้กับสภาพจริงที่มีตัวแปรยุบยับไปหมดทั้งสภาพทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ทางสังคม
การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการสนับสนุนของคุณอำนวยที่ต้องใช้เครื่องมือบางอย่างที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันคุณอำนวยก็เชื่อมต่อกับฝั่งวิชาการเพื่อให้การเรียนรู้กับนักวิชาการและต่อยอดความรู้EKของนักวิชาการ เป็นการเรียนรู้จากกันและกันระหว่างความรู้พื้นถิ่นกับความรู้ทางวิชาการ
นี่แหละเป็นความหมายของคลินิคเทคโนโลยีที่ผมอยากให้เกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (3)

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

จากคำเชิญชวนของ อ.ภีม ได้เสนอไว้ว่า

"ผมอยากเชิญชวนอ.และชาวกศน.ศึกษาการไหลเวียนของเงินในเขตชนบทจากกรอบเบื้องต้นของอ.เพื่อให้รู้ว่าการกระจายเงินของรัฐบาลผ่านกองทุนหมู่บ้านเป็นการเพิ่มสินทรัพย์หรือซ้ำเติมหนี้สินให้กับชุมชนอย่างไรบ้าง?"

"และถ้าจะจัดการความรู้เพื่อทำให้การไหลเวียนของเงินไปเพิ่มสินทรัพย์ที่เป็นทุนทางสังคม/วัฒนธรรม มนุษย์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ (นอกจากตัวเงิน) แล้ว จะทำอย่างไร?"

ผมขอตอบรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ และก็ใจร้อนอยากจะเห็น Proposal ที่เราจะได้คิดร่วมกันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเร็ว ๆ อ.ภีม พูดคุยกับผมทางมือถือที่เบอร์ 09-7290463 ก็ได้นะครับ

ขอบคุณครับ

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 
วันนี้มีการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนที่ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีตอนบ่ายโมงเป็นต้นไป คิดว่าจะได้เจออาจารย์ แต่อ่านในBlogการอบรมเรื่องITวันที่ 1-5ที่ชุมพรของอาจารย์ คาดว่าอ.คงมาร่วมด้วยไม่ได้ เสียดายโอกาสรับฟังแนวความคิดของอ.ในหลายๆเรื่อง
ขอผมร่างความคิดในหัว แล้วจะโทรไปหารือครับ หรืออ.มีแนวทางดำเนินการอย่างไรก็เขียนเล่าสู่กันฟังเลยครับ
อ้ฉจรา ผาสมวงค์
IP: xxx.19.121.178
เขียนเมื่อ 

ชาวนาก็เป็นคนเเหมื่อนกัน