แผนการสอน ท 40203

krubondoy
แผนการสอน ท 40203

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา                         ภาษาไทย   ( หลักภาษาไทย )    40203                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่  1              ปีการศึกษา  2551

จัดการเรียนรู้โดย                อาจารย์สิรวิชญ์  ขัดเชิง     ( ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย )

 

 


1.   รายวิชา                           ภาษาไทย   ( หลักภาษาไทย )    40203                       

จำนวน  2 คาบ / สัปดาห์    ( 1.0  หน่วยการเรียน )

 

2.   สภาพรายวิชา                เป็นหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                โรงเรียนพบพระวิทยาคม     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต         2

 

3.  คำอธิบายรายวิชา          ศึกษาเรื่องลักษณะทั่วไปของภาษา  ความหมาย องค์ประกอบ  และลักษณะของภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย  เสียงและรูปของพยัญชนะ  เสียงและรูปของสระ  เสียงและรูปของวรรณยุกต์  การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย  ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  การสร้างคำในภาษาไทย  การประสมคำ  การซ้ำคำ  การซ้อนำ  การสร้างคำโดยการนำวิธีการของภาษาอื่นมาใช้  การลงอุปสรรค  การสมาส  การสนธิ  ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย กลุ่มคำ  และประโยค

 

4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                                1.  บอกลักษณะทั่วไปของภาษาไทยได้

                                                2.  บอกเสียงในภาษาไทยและอักษรไทยได้

                                                3.  บอกถึงการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย

                                                4.  บอกเรื่องของหลักการสร้างคำในภาษาไทยได้

                                                5.  บอกชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยได้

                                                6.  บอกกลุ่มคำและประโยคในภาษาไทยได้

 

5.  การแบ่งบทเรียน

                                                1.  ลักษณะทั่วไปของของภาษาไทย

                                                2.  เสียงในภาษาไทยและอักษรไทย

                                                3.  การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย

                                                4.  การสร้างคำในภาษาไทย

                                                5.  ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

                                                6.  กลุ่มคำและประโยค

 

6.  การกำหนดการสอนโดยสังเขป

 

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

จำนวนคาบ

หมายเหตุ

 

1 -- 3

ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย

Ø    ความหมายของภาษา

Ø    องค์ประกอบของภาษา

Ø    ลักษณะของภาษาไทย

 

6

 

 

 

4 -- 7

เสียงในภาษาไทยและอักษรไทย

Ø    เสียงและอักษรในภาษาไทย

Ø    เสียงพยัญชนะและรูปพยัญชนะ

Ø    เสียงสระและรูปสระ

Ø    เสียงวรรณยุกต์และรูปวรรณยุกต์

 

 

7

 

 

 

 

7 10

การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย

Ø    สาเหตุการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย

Ø    การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย  ( ภาษาบาลี  สันสกฤต  ภาษาเขมร  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ )

Ø    ข้อสังเกตการยืมคำมาใช้ในภาษาไทย

 

 

 

7

 

***  สัปดาห์ที่  10  อาจมีการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549

 

 

 

11 13

การสร้างคำในภาษาไทย

Ø    วิธีการสร้างคำในภาษาไทย  ( การประสมคำ  การซ้อนคำ  การซ้ำคำ )

Ø    การสร้างคำโดยการนำวิธีการของภาษาอื่นมาใช้  ( ภาษาบาลี  สันสกฤต  การลงอุปสรรค  การสมาส  การสนธิ  การสร้างคำตามวิธีของภาษาเขมร

 

 

 

6

 

 

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

จำนวนคาบ

หมายเหตุ

 

 

 

 

14 -- 17

ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

Ø    คำนาม

Ø    คำสรรพนาม

Ø    คำกริยา

Ø    คำวิเศษณ์

Ø    คำบุพบท

Ø    คำสันธาน

Ø    คำอุทาน

Ø    คำอนุภาค

 

 

 

 

8

 

 

18 20

กลุ่มคำและประโยค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือจ้างกลางใจ

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอน#แลกเปลี่นเรียนรู้#หลักภาษาไทย#สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

หมายเลขบันทึก: 180157, เขียน: 02 May 2008 @ 10:38 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

trj
IP: xxx.173.66.22
เขียนเมื่อ 

tifuyl,tgfviutl;fhlrmoiywjpsmfoparja;lfd,b'asihjbs'lkfmoijpskfmb[osrujslpdf,gfjso-[kdlgf,ako[jerh0uawkg,aopjg-aom,dflgmajdopfhkad;;kfgjpaoklp,fgla[oihmjosidhfgpdkfphmldfohjnofm jogjo9fhadnhof-ksdpo usdofmfhlsmktohk,fsdkhjghm[oa-,fdh9tmi]wa[poh,kp]tia'[oprhki,k,d]srh.,][sdfb,,lrtklhopkn]s[hkgpsd],fpvt-0gbi90hib[erlhifd=r-ho