การจัดการ( โครงสร้างองค์กร )

การทำงานทุกอย่างย่อมมีความลำบาก แต่บนความลำบากก็มีความสำเร็จอยู่

โครงสร้างของ ร้านเจริญโชค

ประวัติการก่อตั้ง

   การก่อตั้งของร้านเกิดขึ้นจากภายหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีประกาศให้มีการขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยออนไลน์ได้นั้น  ทางร้านของเราจึงได้มองลู่ทางในการที่จะประกอบกิจการนี้อย่างเป็นกิจลักษณะเพราะเนื่องจาก  เราได้มองเห็นว่าคนไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องของโชคหรือดวงชะตาเป็นอย่างมากและประกอบกับร้านของเราก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วจากการขายของฉำ  โดยเริ่มแรกนั้นร้านของเราได้วางเป้าหมายไว้ในประชาชนในระดับล่างก่อนเนื่องจากประชาชนในระดับล่างนั้นเป็นประชาชนที่มีจำนวนมากและมีความเชื่อเรื่องโชคและดวงมากและมีกำลังการซื้อที่มากดังนั่นการที่เราเจาะตลาดล่างจึงเป็นเส้นทางในการที่จะพาธุรกิจของเรานั้นก้วาหน้าไปได้ด้วยความมั่นคง  จากนั้นเราจึงคิดที่จะขยายตลาดในระดับ กลางและระดับ บนเป็นตลาดต่อไป  ทั้งนี้การขยายตลาดของเราก็ต้องอาศัยความคล่องตัวของเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากถ้าเศรษฐกิจดีกำลังการซื้อก็จะมีมาก  แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหรือฟือเคืองก็จะส่งผลกระทบต่อกิจการเราไปด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กินรี 016ความเห็น (0)