การนำเสนอเรื่อง Power System Control ต่อชุมชน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเราร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต  และนำเสนอวิธีป้องกันให้ผู้เรียนรู้รุ่นหลังได้ทราบ