ก้าวแรกสู่การเปิดม่านความรู้สู่ขุมขน

Power System Control ผู้เกี่ยวข้องกับวงการระบบส่งกำลังไฟฟ้าเท่านั้นที่จะรู้จัก

การนำเสนอเรื่อง Power System Control ต่อชุมชน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเราร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต  และนำเสนอวิธีป้องกันให้ผู้เรียนรู้รุ่นหลังได้ทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Power System Controlความเห็น (0)