เทคนิกการงดน้ำงดอาหารผู้ป่วยเด็กก่อนผ่าตัด

การให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ที่เป็นเด็ก มีความยุ่งยากมากกว่า และผู้ปกครอง ญาติ และ ผู้ป่วยใกล้เคียง มีผลต่อความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม

 

ขุมทรัพย์ความรู้/ Knowledge Assets
 Domain           การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
CoP                 ชุมชนผู้ให้การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
เป้าหมาย (Desired State)  ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่อง
                   การงดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัด
บริบท   (Context) การให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ที่เป็นเด็ก มีความยุ่งยากมากกว่า  และผู้ปกครอง ญาติ
                          และ ผู้ป่วยใกล้เคียง มีผลต่อความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CoP ศัลยกรรมเด็กความเห็น (0)