ช่วงนี้ท่าน CKO มีแผนการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นในภาควิชา วิธีการหนึ่งก็คือสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เขียนเป็นบันทึกลงในบล็อกของตัวเอง ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  การที่บุคคลากรหลายๆคนได้อ่าน(ของคนอื่น) ได้คิด (ทั้งของคนอื่นและของตัวเอง) และได้เขียน(เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองและผู้อื่น) จะช่วยให้เกิด การ ตกผลึกความรู้ ในชุมชนพยาธิของเราได้
   เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องการเขียนบันทึก ท่าน CKO ก็ได้นัดหมายให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมการใช้บล็อกมาพูดคุยกันก่อน มีการแนะนำให้คิดขอบเขตของเรื่องราวที่จะเขียน การตั้งชื่อบล็อก การฝึกเขียนบันทึกสั้นๆ และ แนวทางการเขียนบล็อก สังเกตดูแล้วมือใหม่ทั้งหลายก็ค่อนข้างเป็นกังวลกับการเริ่มต้น...
   ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ งานใหม่ก็เป็นเรื่องยาก ต้องใช้พลังงานกันมากหน่อย แต่ทำไปบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าง่ายขึ้นเอง.. ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนค่ะ
   แต่มีบางอย่างที่แตกต่างไป นั่นก็คือแบบทดสอบ Hemato test ที่ทำไปเรื่อยๆก็จะยากขึ้นทีละนิด (ตามคำเรียกร้อง) ตัวอย่างเช่น...
เซลล์ที่ปลายเข็มชี้คือ...

 ข้อ 1 

 

 ข้อ 2

 

 ขอเชิญเข้ามาร่วม ลปรร. กันตามอัธยาศัยค่ะ