หลังจากที่ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวคิด หลักการจัดการความรู้ ขึ้นในวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาเมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา โดยรับเกียรติจาก รศ. มาลินี ธนารุณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง KM โดยในช่วงเช้าก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นที่สนุกสนานทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นจากการที่นั้งสอบถามเพื่อนที่นั้งข้างๆ ถึงแม้อากาศภายนอกจะร้อนไปสักหน่อยแต่บรรยาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีอุปสรรคเล็กๆ อย่างเกิดไฟดับขึ้นในห้องก็ไม่มีใครสามารถขว้างกั้นความรู้ของเราชาววิทยาเขตๆได้  ก็ถือว่าหลังการอบรมครั้งนี้ก็ได้สิ่งที่เกินคาดหวังของเราชาววิทยาเขตฯเป็นอย่างมากเพราะเราได้รับความรู้ จากผู้ที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรงพวกเราก็จะนำสิ่งที่ได้จากวันนี้ไปพัฒนาวิทยาเขตฯต่อไป  และขอขอบคุณท่านอาจารย์มาลินี  ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้ถึงวิทยาเขตฯ เป็นอย่างสูงที่ได้เดินทางมาไกลจากพิษณุโลกเพื่อมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ 

ภาพบรรยากาศกับ ลปรร.

 

ภาพบรรยากาสการเรียนรู้การทำ  Blog