วันนี้ 8 มีนาคม 2549 เป็นโอกาสอันดีที่ เปิดบล็อก QA ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

บล็อกนี้ได้แรงบันดาลใจจาก อาจารย์หมอจิตเจริญ ไชยาคำ ที่กระตุ้นให้ดิฉันสนใจในการเปิดบล็อกเพื่อเรียนรุ้กับทุกท่านนะคะ