การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่หน่วย RIA ภาควิชารังสีวิทยา เป็นการประชุมที่มีความเป็นกันเองมากที่สุดเท่าที่เคยประชุมมา ไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องมีแต่ผู้ปฏิบัติงานพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับผู้รับบริการของแต่ละหน่วยงาน และได้ข้อตกลงคือ หน่วย CT ขอผลด่วนขอให้แพทย์ของรังสีลง  note ว่า"ขอผลด่วน"ในช่อง note หลังจากนั้นนำมาเข้า process ของ lab ด่วนของพยาธิได้เลย ส่วนของ RIA ทางทีมงานจะประสานงานไปยังหน่วย com (ของคณะ )ให้ช่วยหาช่องเพิ่มคำว่าขอผลด่วนให้เหมือนกับ program ของ ward โดยขอความช่วยเหลือจากอ.ประสิทธ์ เป็นผู้ประสานให้

จุดมุ่งหมาย - ความร่วมมือระหว่างพยาธิกับรังสีเพื่อให้ผู้รับบริการได้ผลที่รวดเร็วขึ้น (การโดนด่าก็จะได้น้อยลง  พูดแซวกันเล่นตอนประชุม)

ผลที่เกินคาด -มีหน่วยงานมาร่วมโครงการอีกหน่วยคือ RIA ตอนแรกมีเฉพาะ หน่วย CT,ได้มีการแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเจาะเลือดซ้ำ

ผลที่น้อยกว่าที่คาด  -ทำได้บางส่วนโดยไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่ขอผลด่วน

จะกลับไปทำอะไรต่อ - ติดต่อประสานไปยังหน่วย com ของคณะเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเพิ่มคำว่า " ขอผลด่วน "

ข้อเสนอแนะ -อยากให้หน่วย com เข้าร่วมโครงการด้วย ,อยากให้มีการประชุมแบบนี้อีกกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้งานบางอย่างที่เราไม่รู้สามารถรู้และช่วยกันแก้ปัญหาได้โดยผู้ปฎิบัติการ