เครือข่าย คือ ครอบครัว

KS.
 

ครอบครัวหนึ่ง ๆ บุคคลภายในครอบครัวจะมีลักษณะ ความเก่ง ความถนัด บุคลิก นิสัย อาจแตกต่างกันไป แต่ในหนึ่งครอบครัวนั้นก็จะมีบุคคลที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวได้ เป็นคนดีของวงตระกูล ก้เหมือนกับเครือข่ายออมทรัพย์ลำปางตอนนี้อาจารย์ถือว่าเป็นครอบครัวของอาจารย์ ครอบครัว คือ เครือข่าย เครือข่าย คือ ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เป็นธรรมดาที่บุคคลภายในเครือข่ายจะมีทั้งส่วนดีและไม่ดี ก็สร้างชื่อเสียงให้กับเครือข่ายแตกต่างกันไป

หยิบยกเอาบางประเด็นจากการได้พูดคุยกับอาจารย์อ้อม (ที่เขียนบล็อคเล่ากิจกรรมที่ได้ทำกับเครือข่ายออมทรัพย์ลำปางให้เราฟังกันอยู่เป็นประจำ) ที่หยิบเอามาเล่าสู่กันฟังนั้นก้เพื่อจะร่วมกันแลกเปลี่ยนว่าการปฏิบัติกิจกรรมใดก็ตามหากเรารักที่จะปฏิบัติคิดว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวัน เราก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และทำให้การทำงานของเราทำงานอย่างมีความสุข คือ มีความสนุกและสุขกับการทำงาน อย่างอาจารย์อ้อม  (เขียนบันทึกเป็นประจำเพราะคิดว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำ ทำให้เคยชิน/หรือเรื่องของ KM ที่อาจารย์ว่า KM ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน)

 

 

...อีกแนวทางหนึ่งในการทำงานอย่างมีความสุข...

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)