GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กระบวนการกำหนดนโยบายสังคม : มีหลายประเด็นให้พิจารณาและดำเนินการ

            (3 มี.ค. 49) ไปบรรยายที่สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)” รุ่นที่ 5 หัวข้อ “กระบวนการกำหนดนโยบายสังคม” โดยบรรยายร่วมกับ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต (รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า)
<p>             ได้ใช้ข้อความสำคัญดังต่อไปนี้ประกอบการบรรยาย</p>
                     <p>                           </p>

                          

                          

                 

                         

                         

                         

                         

                        

                         

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

7 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 17908
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)