หลังจากที่สอบเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจหน่อยจากที่เครียสมานาน จะเครียสกันอีกทีก็คงตอนเกรดออก....สองวันที่ผ่านมาได้เข้ารับฟังสัมนาการศึกษาและการฝึกงานของพี่ปีสี่  แล้วก็ฟังการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้อะไรเยอะเลยนอกจากเรื่องการฟังการนำเสนอการศึกษาและประสบการการฝึกงานของพี่ๆแล้วยังได้ข้อคิดในหลายเรื่องในการที่จะศึกษาต่อ และสิ่งที่ควรรู้ในการทำงานว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร และไม่ไช่คนที่เรียนเก่งเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จได้