ว่าด้วยเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  ซึ่งหมายถึง  ชุดของโปรแกรม (Software)คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่สร้าง ดูแลรักษา และใช้งานส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น  MS Access, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle ฯลฯ  ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งแบบไม่ฟรี (ต้องเสียเงิน) และใช้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแบบฟรี นะครับ  ซึ่งแบบฟรีนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ระบบฯ มาใช้งาน  (อ้าว แล้วเกี่ยวอะไรกับ ของฟรี ไม่มีในโลก) แต่ถ้าผู้ใช้จำเป็นต้องใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความสามารถบางอย่างแล้วล่ะก็ เมื่อนั้นล่ะ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นจะต้องเสีย (ค่าใช้จ่าย) เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ (Tools) เพื่อช่วยเสริมสมรรถนะในการทำงานให้สูงยิ่งขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับ  เพราะฉะนั้น (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)  ในความหมายว่าฟรี  ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ฟรีอยู่ด้วยครับ

ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับ  จาก...มือใหม่...หัดเดิน