บริการวิชาการแบบบูรณาการ โดยสหสาขาวิชาชีพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะกรรมการ พิจารณาโครงการ

Story Telling by Pictures

คณะกรรมการพิจารณาโครงการบูรณาการวิชาการ โดยสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกันพิจารณาโครงการร่วมกัน นำทีม โดย รศ.เทอดศักดิ์ และ ผศ.ไพศาล (Link)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)