การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

พิศมัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

อาจารย์ท่านใด  มีรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา

ในวิชาศึกษาทั่วไป   กรุณามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่บล๊อกนี้  ด้วยความยินดี

 

พิศมัย ศรีอำไพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ (มมส.)ความเห็น (0)