การที่เราจะจบบทเรียนได้ต้องมีการทดสอบอีกครั้งนะค่ะ

ดังนั้นจึงทำการทดสอบค่ะ