รายงานพิเศษ จากโชคชัย ศิลารักษ์  ศูนย์ข่าวประชาสังคม