สวัสดีทุกท่านค่ะ

ดิฉัน วัฒนา  ก้อนเชื้อรัตน์ ศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

มือใหม่ทางด้านการจัดการความรู้  

ขอบคุณโครงการ ที่ให้โอกาสได้เรียนรู้