ผมมีหน้าที่ตอนเย็นทุกวัน ต้องไปดูอุณหภูมิของตู้เย็น -70 (freezer) เมื่อวานผมพบว่า กระแสไฟไม่เข้าเครื่อง (ดูจากแผงควบคุมอุณหภูมิ และ สวิสท์ของเครื่อง)  ผมมองรอบๆ ลองเปิดสวิสท์ไฟห้อง ก็ติด แอร์ก็ยังทำงานอยู่ และได้ลองขยับปลั๊กเสียบแล้ว  ก็ไม่เป็นผล ด้วยความคิดของตนเองในตอนนั้น จึงคิดว่า compressor ของเครื่องคงเสียแน่นอนแล้ว  ก็เลยติดต่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประสิทธิ์ ให้ช่วยขึ้นมาดู อาจารย์ซักถามผมสักครู่ ก็เลยบอกว่า "ช่วยกันขยับตู้แล้วลองไปเสียบปลั้กบริเวณอื่นดู"  ปรากฎว่าเครื่องก็ทำงานทันที  ก็เลยรู้ว่าเป็นเพราะทางเดินกระแสไฟฟ้าตรง line นั้นเป็นตัวปัญหาไม่ใช่เครื่องเสียแต่อย่างใด 

จริงๆแล้วเรื่องอิเลคทรอนิกส์ ก็เป็นเรื่องที่ผมก็คุ้นเคยอยู่ แต่ก็ต้องมาตกม้ากับเรื่องเล็กๆ ก็เป็นบทเรียนหนึ่งว่า ยังมีจุดเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม