การสร้างนวัตกรรม

e-book

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมได้เข้ารับการอบรมการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน ที่ ม. ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดขึ้น โปรแกรมที่นำมาแนะนำคือ e-book ทางวิทยากรถามคำถามแรกว่า นวัตกรรมคืออะไร  หลายท่านก็ตอบไปหลายคำตอบ  รวม ๆ แล้วสรุปได้ว่า คือสิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่ แต่คำตอบที่ได้รับจากวิทยกรทำให้ผมประทับใจนั้นคือ สิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนั้นอาจจะเป็นสิ่งเก่ามาจากที่อื่น แต่สิ่งนั้นใหม่สำหรับเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม  สำหรับเทคนิค ความรู้ที่ได้รับวันนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และอยากให้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาของเรา  แล้วท่านละ นวัตกรรม สำหรับท่านคืออะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (1)