“การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก แบบเศรษฐกิจพอเพียง”

ปลาดุกอุย  หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาดุกรัสเซียกับปลาดุกอุย โดยใช้ปลาดุกรัสเซียเพศเมีย และปลาดึกอุยเพศผู้ ลูกปลาจะมีลักษณะไกล้เคียงกับปลาดุกอุยมาก คืออัตราการเจริญเติบโตสูง และมีความทนทานต่อโรคสูง เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมาก และมีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรสชาติดี ราคาก็ถูก

คุณนิรันดร์  เจริญยิ่ง เกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ได้รวมกลุ่มสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จำนวน 20 ราย โดยระดมทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อมาดำเนินการเลี้ยงปลาดุกอุย โดยเริ่มดำเนินการขุดบ่อปลาขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร จำนวน 20 บ่อ คุณนิรันดร์  กล่าวต่อไปว่า การเลี้ยงปลาดุกอุยครั้งแรกประสบความสำเร็จและได้ดีมีการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกจากหมู่บ้านข้างเคียงและได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพน้ำของการเลี้ยงปลาดุกอุยหลายแหล่ง หลังจากนั้น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคยได้เชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีตามโครงการชีววิถี ได้มาให้เกร็ดความรู้เรื่องการใช้ EM ในการเลี้ยงปลาดุกอุยและการเลี้ยงสัตว์

คุณนิรันดร์ กล่าวว่า การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาครั้งแรก ใส่น้ำลงในบ่อพลาสติกประมาณ 70 ลูกบาศก์เมตร และน้ำ EM จำนวน 40 CC พร้อมน้ำเปล่า 30 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 40 CC หมักไว้ 1 อาทิตย์ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 15 วัน  โดยน้ำ EM ขยายใช้แล้ว จำนวน 8 ลิตร ใส่ลงไปในบ่อพลาสติกทิ้งเอาไว้ประมาณ 4-5 วัน แล้วนำปลามาปล่อยในบ่อที่เตรียมไว้ โดยอัตราการเลี้ยง 1 บ่อ เลี้ยงปลาได้ 1,000 ตัว การใช้ EM ขยาย ใช้ 2 ลิตร/สัปดาห์ เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำตลอดจนถึงจับจำหน่าย

การเลี้ยงใช้เวลาในการเลี้ยงปลาประมาณ 3 เดือน (1 ปีเลี้ยงได้ 3 รุ่น) ยกเว้นช่วงฤดูหนาว เนื่องจากปลาไม่เจริญเติบโตและเกิดโรคระบาดได้ง่าย ทำในช่วงฤดูดังกล่าวถือว่าเป็นการตากบ่อทิ้งไว้สำหรับการเลี้ยงปลากรุ่นต่อไป การให้อาหารปลา การเลี้ยงปลา 1 รุ่น ใช้เวลา 3 เดือน อาหารเสริม (ไส้ไก่ ไก่บด) ให้อาหารสำเร็จรูปโปรตีน 2 กระสอบ โดยให้วันละ 2.5 กก./1 มื้อ/ 1,000 ตัว

วิธีป้องกันและกำจัดโรค

1)       ควรใช้ EM ขยาย จำนวน 2 ลิตร/สัปดาห์

2)       ชื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าเป็นปลาแข็งแรง และปราศจากโรค

3)       หมั่นตรวจดูอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอถ้าเห็นอาการผิดปกติต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว

4)       อย่าให้อาหารจนเหลือ หรือมากเกินไป

การจับปลา เมื่อเลี้ยงปลาดุกได้ประมาณ 3 เดือน ปลาจะมีขนาด 250-300 กรัม/ตัว โดยมีอัตรารอดตาย 85-

90% น้ำหนักประมาณ 212.5 กก./1 บ่อ คิดมูลค่าประมาณ 7,400-7,500 บาท ขายปลีกในกก. ละ 40 บาท และขายส่งให้พ่อค้า กก.ละ 35 บาท การลงทุน คุณนิรันดร์ กล่าวว่า การลงทุนครั้งแรก ลงทุน 1,700 บาท ซึ่งบ่อพลาสติกรองพื้นเป็นวัสดุถาวรใช้ได้นานประมาณ 2-3 ปี  แผ่นละ 350 บาท จำนวนปลา 1,000 ตัวๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าอาหารสำเร็จรูปโปรตีน จำนวน 2 กระสอบๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 760 บาท อาหารเสริมใช้ได้ ได้แก่ ไก่บด 60 กก. ๆ ละ 4 บาท 340 บาท ค่าสาร EM 1 ลิตรๆ ละ 80 บาท กากน้ำตาล 25 กก.ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 250 บาท แต่ในการลงทุนครั้งต่อไปต้นทุนลดลงเรื่อยๆ คงเหลือแต่ซื้อพันธุ์ปลา หัวอาหารและสาร EM เท่านั้น

            นายพัชรินทร์  รักษาพราหมณ์ เกษตรอำเภอท่าฉาง ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลี้ยงปลาดุกของเกษตรกรบ้านท่าแซะ เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี สำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคปัจจุบันให้ใช้พื้นที่เพียงบางส่วนที่รกร้างว่างเปล่าทำให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ต่อครอบครัวเป็นอย่างดี สามารถลดรายจ่ายในการบริโภคและสามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่งและได้คัดเลือก ศูนย์ของคุณนิรันดร์ เจริญยิ่ง เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวนการเรียนรู้ความเห็น (20)

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับ คุณ ขนุนกลิ้ง

พอดีที่บ้าน เลี่้ยงปลาดุก บ่อ ซีเม็นต์ นะครับ

จะมีการจัดการอย่างไร ให้ สุขภาพแข็งแรง และโตวันโต ขึ้น ครับ

อยากเรียนรู้ ด้วยคนครับ

ฝาก เนื้อ ตัว ปลาดุก ด้วยคน

หวัดดีครับ

  • เห็นพี่นิรันดร์ ตัวเป็นๆแล้ว น่าชื่นชม ในความขยันของพี่เขาครับ
  • จะขยายผลอย่างไรได้นะ
  • ถ้าคนที่ไปดูงาน ขยันได้สักครึ่งหนึ่งของพี่นิรันดร์ก็แจ๋วแล้ว

 

kitivat
IP: xxx.27.171.166
เขียนเมื่อ 

ukuyiouy

ธีราภรณ์ กลางพิมาย
IP: xxx.10.99.66
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้เยอะกว่านี้หน่อย ถ้าเป็นไปได้รบกวนส่งmailมาให้ด้วย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยการขาย เพราะต้องการอยากจะทราบข้อมูล ต้องการที่จะได้คำแนะนำที่ดีๆๆ เพื่อที่จะสามารถนำไป ให้ความรู้แก่ปชช. ที่สนใจ พร้อมทั้งศึกษาในเรื่องของการตลาดด้วย ขอบคุณมากและดีใจด้วยกับปชช.ที่สนใจ

“การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก แบบเศรษฐกิจพอเพียง”
IP: xxx.26.230.171
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้เยอะกว่านี้หน่อย ถ้าเป็นไปได้รบกวนส่งmailมาให้ด้วย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยการขาย เพราะต้องการอยากจะทราบข้อมูล ต้องการที่จะได้คำแนะนำที่ดีๆๆ เพื่อที่จะสามารถนำไป ให้ความรู้แก่ปชช. ที่สนใจ พร้อมทั้งศึกษาในเรื่องของการตลาดด้วย ขอบคุณมากและดีใจด้วยกับปชช.ที่สนใจ

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะค่ะ  น่าสนใจดี  ที่ทำงานก้เคยทดลองเลี้ยงค่ะ  แต่ปัญหาคือปลามันชอบมุดใต้ผ้าพลาสติกค่ะ

                                  

ปุ๊
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีการเลี้ยงอย่างละเอียดเริ่มตั้แต่ปลายังตัวเล็กๆจนเริ่มจับขายได้เลยและอยากรู้ตลาดรองรับว่ามีที่ไหนบ้างเนะนำด้วยน่ะค่ะ

กุ้ง
IP: xxx.157.247.158
เขียนเมื่อ 

อยากได้กรรมวิธีการเลี้ยงตั้งแต่หาซื้ออุปกรณ์ พันธุ์ลูกปลาจนถึงขายได้เลยครับ และอยากได้เบอร์ติดต่อที่สามารถหาข้อมูลไดด้วยครับ

มิงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
IP: xxx.42.84.156
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับ

นักศึกษาราชภัฏสงขลาครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากเลยครับ

ลูกปัด
IP: xxx.172.229.76
เขียนเมื่อ 

พอดีเลยด่ะพอดีบ้านลูกปัดเลี้ยงปลาดุกมีรายละเอียดเพิ่มอีกมั้ยด่ะอยากทราบ ได้ประโยชการอ่านมากเลยด่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ

สวัสดี ครับ

วิธีการแบบนี้....มีความรู้สึกว่า

ใช้ต้นทุน  ไม่สูงมาก

แต่เท่าที่ทราบ...ระยะการเลี้ยงและได้ขนาดใหญ่ พอใจ สำหรับ พ่อค้าคนกลางคือ ...ระยะการขุนปลา ประมาณ 6 เดือน 1 ปี จึงจับได้ 2 รอบ

....

หากผมสนใจ...

คุณขนุนกลิ้ง ยินดี ต้อนรับ เพื่อการศึกษาแหล่งเลี้ยงจริง หรือไม่ ครับ

ขอบพระคุณ มาล่วงหน้า นะครับ

 

ส้ม
IP: xxx.24.167.112
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ

พอดีตอนนี้ที่บ้านสนใจเลี้ยงปลาดุกอยู่ค่ะ

แต่ส้มกำลังวิธี ในการไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย ว่าจะทำอย่างไร

รบกวน ขอวิธี แบบละเอียดได้มัยค่ะ ถ้าสะดวก ส่งมาทางเมล์ก็ได้ค่ะ [email protected]

ส้มก็เป็นคน สุราษ เหมือนกันค่ะ บ้านอยู่บ้านส้อง อำเภอเวียงสระค่ะ

อยากทราบวิธีทำน้ำ EM ค่ะ ไม่ทราบว่ามีขาย หรือว่าเราหมักได้เองค่ะ

รบกวนหน่อยนะค่ะ

ดกหดห
IP: xxx.26.99.137
เขียนเมื่อ 

กหดห

กุ้ง
IP: xxx.121.132.89
เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้า ๆๆ

อยากเลี้ยงในบ่อพลาสติก เป็นบ่อเล็ก ๆ แล้วเมื่อเลี้ยงแล้วต้องดูแล น้ำ และ การให้อาหารยังไงบ้างค่ะ

อยากเห็นภาพด้วยจาได้เข้าใจง่ายขึ้น ถ้ามีรบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

บุษ
IP: xxx.31.141.205
เขียนเมื่อ 

ทักทายจร๊ะ

เลี้ยงยากจังเยย

เลี้ยงตายหมดเยย

?????????????

ไน
IP: xxx.46.189.49
เขียนเมื่อ 

ได้สาระนะ

อาร์ม
IP: xxx.19.78.66
เขียนเมื่อ 

ได้สาระค้าบ   

อ๊อด
IP: xxx.109.237.77
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้รู้

ผมกำลังทดรองทำการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแต่เป็นบ่อที่เขาเอามาผสมปูนผมจะทำการเลี้ยงได้หรือเปล่าต้องปรับสภาพกรด+ด่างเหมือนการเลี้ยงแบบท่อซิเมนต์หรือเปล่าครับ และผมทำน้ำหมักไว้ใช้แล้วรบกวนแนะนำหน่อยครับท่าน

ทอรองเพื่อกลับบ้านเกิดแบบพอเพียง

ด้วยความเคารพ

พรพรรณ
IP: xxx.55.36.247
เขียนเมื่อ 

ถ้านำปลาดุกพันธู์บิ๊กอุยผสมพันธุ์บิกอุยชนิดเดียวกันจะเป็นยังไง

คำสำคัญ (Tags)

#เกษตรกรรม#ปลาดุก

หมายเลขบันทึก

178277

เขียน

23 Apr 2008 @ 10:44
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก