วันนี้ขอนอกเรื่องเล็กน้อย    เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ดูแดจังกึม   แล้วรู้สึกเห็นใจพระเจ้าจุงจง  เป็นยิ่งนัก     หลังจากที่เสวนากับบรรดา  คอกาแฟ  ถึงเรื่อง “กาแฟหรือถ้วยกาแฟ” แล้ว   คิดว่าน่าจะนำมาขยายความสู่กันฟัง   พระเจ้าจุงจง  “อกหัก”  เพราะหลงรักแดจังกึมโดยไม่รู้ตัว  ( รู้แต่ว่าอยากไปหา  อยากคุยด้วย…โถ )  แต่น้องนางจังกึมนั้นเล่ามีพี่มินจุงโฮ   อยู่เต็มหัวใจแล้ว  ไฉนเลยจะแบ่งใจให้ใครได้อีก   <div>       ซอจังกึมและมินจุงโฮได้พบ ได้รู้จักและฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมานาน </div><div>จนพ่มเพาะขึ้นเป็นความรักที่ยั่งยืน  </div><div>ถ้าจะเปรียบ  ความรัก ของทั้งสองกับกาแฟก็นับว่า             </div><div>เป็นกาแฟที่ผ่านการเลือกสรรและคั่วบดมาอย่างดี  </div><div>ภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม </div><div>  
       สูตรกาแฟ (ความรัก) ของมินจุงโฮนั้นจับใจซอจังกึมยิ่งนัก     เพราะได้ปรุงแต่งและชงด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน  และที่สำคัญคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก  (พี่มินรู้ว่าน้องจังกึม  ต้องการอะไร)  ส่วนความรักของฮ่องเต้นั้นเล่า   เปรียบไปก็เหมือน  instant coffee   เป็นกาแฟสำเร็จรูปพร้อมเสริฟมาในถ้วยที่สวยหรู    แต่ซอจังกึมเป็นผู้ที่เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต   เลยไม่ได้หลงไหลไปกับ   ถ้วยกาแฟสวยๆ (พระราชวัง)  แต่เต็มใจรับกาแฟรสชาติดีๆ  ของมินจุงโฮ
</div><div>       ไม่ว่าจะเป็น  "กาแฟ"   ถ้วยเล็กๆ   หรือ  "ความรัก"  ที่ยากจะเข้าใจ   ไปจนถึง  "งาน"  ที่ยากนักยากหนา   ถ้าเรา  "ชง"  อย่างตั้งใจและใส่ใจ  ความสำเร็จก็คงอยู่แค่เอื้อม
</div>