คิดถึงนะ (ยิ้ม) ถ้อยคำเพียงเล็ก ๆ สั้น ๆ ที่ทั้งคนกล่าวและคนฟังมีความสุข ผมไม่เชื่อหรอกว่าจะสามารถกล่าวคำนี้ออกมาได้ในขณะที่มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียว เกลียด หรืออื่น ๆ ที่เป็นอารมณ์เชิงลบ หรือคำ ๆ นี้จะกล่าวกันแต่เพียงในหมู่คนหนุ่มสาวที่คละเคล้าไปด้วยความรักเท่านั้น คำ ๆ นี้น่าจะกล่าวออกมาได้โดยทั่วไปหากไม่เคอะเขิน พูดให้ชินก็จะไม่เคอะเขิน พูดอย่างเป็นธรรมชาติ จะรู้สึกดี ทั้งผู้ที่พูดและผู้ที่ฟัง เชื่อว่าอย่างนั้น และใช้อยู่อย่างเป็นประจำ เพียงแต่ไม่บ่อยไปใช้กับคนที่พบเจอจนเป็นประจำ

ใครคนนั้น...เป็นคนที่คิดถึงอย่างจริงใจ
ใครคนนั้น...เป็นคนที่อยู่ห่างหรือไปทางไกล
ใครคนนั้น...ตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความโศก
ใครคนนั้น...เป็นคนที่ต้องการแรงใจ
ใครคนนั้น...เป็นคนที่หวังดีต่อกัน
ใครคนนั้น...เป็นคนพิเศษ
ใครคนนั้นจะเป็นใครก็ได้
คิดถึงนะ (ยิ้ม)

     สังคมจะสันติสุข และสงบ เมื่อเราอยู่ด้วยกัน คิดถึงกัน “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็น่าจะใส่ใจ “ใส่ใจกันเถอะครับ” ด้วยการ “คิดถึงกัน”  --> แค่กล่าวว่า “คิดถึงนะ” ไม่มากอะไรเลย