ความเห็น 20343

ทุกครั้งที่คิดถึง ก็คิดถึงอยู่เช่นกัน

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

คุณ naigod

     ลปรร. = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถูกต้องแล้วครับ ด้วยความยินดีที่ได้ทิ้งร่องรอยการเข้ามาไว้ครับ ยินดียิ่งนัก...ยิ้ม ๆ