สามัคคีพลีพลัง

  Contact

  การจัดการความรู้ขับเคลื่อน ม.ขอนแก่น ห้องประชุม ๓ คณะมนุษยศาสตร์  

ชาวมอดินแดงรวมพลัง

 ชาวนี้ทีมงาน KKU_KM จัดการสัมมนาเพื่อ "นำการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ข"

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ เรียนเชิญ "ทำความเข้าใจกับ การจัดการความรู้ และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น" นำทีมโดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ และ ทีมงาน KKU_KM ที่ห้องประชุม ๓ คณะมนุษย์ศาสตร์ (Link)

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ เรียนเชิญ คุณอำนวย และ คุณกิจ ร่วม " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ พัฒนายุทธศาสตร์ งานคลังและ พัสดุ" ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

Post ID: 17817, Created: , Updated, 2013-05-12 09:06:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้#km#k-sharing#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

Recent Posts 

Comments (1)

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
Written At 
เสียดายจัง ที่พลาดโอกาสนี้
จากคน ปลุกสำนึกรักบ้านเกิดด้วยภาพ