บล็อคเว็บ (Weblog)
     บล็อคเว็บ (Weblog) เป็นสิ่งที่ผมอายุ 57 ปี เรียนรู้ใหม่ ผมสร้าง บล็อคเว็บ (Blogweb) ได้เพราะได้มีโอกาสเข้าอบรม Knowledge Management หรือ KM จากคณะอาจารย์ KM สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา (วัดไรขิง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ผมได้แบบปู ๆ ปลา ๆ อาศัยการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ ไม่กล้าถามใคร เพราะเกรงใจเขา จนพอทำได้ ตอนนี้กำลังศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ บล็อคเว็บ (Weblog) น่าดู น่าเรียนรู้มากขึ้น ถ้าเก่ง ๆ อยากใส่เสียงไปด้วย น่าจะเข้าท่าดี ขอขอบคุณ http://www.gotoknow.org ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ เป็นเวทีอิสระของผมไว้ ณ โอกาสนี้  ก่อนจบตอนนี้ ขอเชิญชวนผู้สูงวัยทั้งหลาย หากสนใจ สร้างได้ไม่ยาก ศึกษาจากผู้รู้หลายท่านเขียนไว้ หรือคลิ๊กไปที่ ช่วยเหลือ ตรงมุมขวาด้านบน ท่านจะพบคำแนะนำมากมาย พิมพ์ออกมาอ่านและฝึก รับรองว่าสร้างได้ ท่านอย่าให้ความทรงจำหรือประสบการณ์ที่ดีหายไป...ถ่ายทดสู่ลูกหลานเถิด ได้บุญกุศลดีนะครับ