อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

อนุทินล่าสุด


อนุชา
เขียนเมื่อ

ขอกราบอาราธนาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมี พระสยามเทวาเป็นที่ตั้ง โปรดประทานพรถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมห่ราชให้หายประชวร มีพระพลามัยแข็งแรง อยู่กับชาวประชาทั้งในประเทศไทยและชาวโลกตลอดไป...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ จากคณะของข้าพเจ้า นายพรม สิทธิวะ (ลำปาง) นางฮวย แซ่แพ (นครสวรรค์) นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์ นางศรีทวน เทวราชสมบูรณ์ (พิษณุโลก) นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์ นายอนุทิน เทวราชสมบูรณ์ นายอนุทัศน์ เทวราชสมบูรณ์ และนางวรางคนา เทวราชสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.cabinet.thaigov.go.th/webdirect.htm

http://www.cabinet.thaigov.go.th/webdirect.htm

รวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลฐานความรู้

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://gotoknow.org/blog/tutorial/44448

http://gotoknow.org/blog/tutorial/44448

ข้อมูล http://gotoknow.org/blog/tutorial/44448

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://gotoknow.org/

http://gotoknow.org/

ข้อมูล http://gotoknow.org/

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.moe.go.th/inspec2/knowledge.htm

http://www.moe.go.th/inspec2/knowledge.htm

ข่าวสารองค์ความรู้ทางการศึกษา

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://gotoknow.org/blog/sritoun

http://gotoknow.org/blog/sritoun

ศูนย์วิจัย ประเมินผลและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.11news1.com/

http://www.11news1.com/

สถานีโทรทัศน์ astv 11news1

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.manager.co.th/

http://www.manager.co.th/

ผู้จัดการ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.thaiwebhunter.com/radiostation.html

http://www.thaiwebhunter.com/radiostation.html

สถานีวืทยุ/โทรทัศน์

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.forest.go.th/weblink/news.html

http://www.forest.go.th/weblink/news.html

หนังสือพิมพ์

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.kmi.or.th/

http://www.kmi.or.th/

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.moe.go.th/inspec/index.php?option=com_weblinks&catid=2&Itemid=70

http://www.moe.go.th/inspec/index.php?option=com_weblinks&catid=2&Itemid=70

สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12 และ กทม.

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.nidtep.go.th/index1.html

http://www.nidtep.go.th/index1.html

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.vec.go.th/

http://www.vec.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.mua.go.th/

http://www.mua.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.obec.go.th/

http://www.obec.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.onec.go.th/

http://www.onec.go.th/

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.moe.go.th/OPS_Page/index.html

http://www.moe.go.th/OPS_Page/index.html

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.moe.go.th/websm/news-online.htm

http://www.moe.go.th/websm/news-online.htm

สำนักงานรัฐมนตรี

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.moe.go.th/

http://www.moe.go.th/

กระทรวงศึกษาธิการ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://www.inspect2.moe.go.th/index02.htm

http://www.inspect2.moe.go.th/index02.htm

สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี