ขับเคลื่อน CKO และค้นหาความสำเร็จในการทำงาน KM

เราพยายามให้ทุกคนในองค์กร มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันนี้ 6 มีค.49 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ... เป็นอีกวาระครบรอบที่ชาวกรมอนามัย โดย CKO, Fa และ Note taker มารวมตัวกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน KM และการทำงาน KM เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ

หลังจากที่ CKO กรมอนามัย ... นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้เกียรติมาพบปะชาวกรมอนามัย เพื่อให้กำลังใจ และแสดงเจตนาเป็นผู้นำทัพ KM ของเรา อาจารย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ก็ได้ให้ข้อคิดก่อนเริ่มการคุยกลุ่มไว้หลายประเด็น คือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 มีค.49

“เราไม่ได้พูดเรื่อง KM เพื่อให้ต่างคนต่างไปทำ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้ต่างคนต่างไปเรียนรู้ ... แต่เราพยายามให้ทุกคนในองค์กร มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ... กรมอนามัยเป็นกรมวิชาการ บทบาทของกรมวิชาการก็คือ การส่งเสริมให้มีการใช้วิชาการไปแก้ปัญหา พวกเราอยู่ในฝ่ายผู้ให้บริการโดยตรง ก็คือ ผู้ใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาโดยตรง พอต้องมาแสดงบทบาทส่งเสริมการใช้ความรู้ ก็ยังทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำให้รู้สึกว่า การส่งเสริมให้คนอื่นให้ความรู้มันยากมาก ถามว่ายากแล้วทำเองมันดีไหม ก็บอกว่า ดี แต่ว่า มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ระยะยาวมันส่งผลไม่ดี”

“ในเรื่องการจัดการความรู้ ... ถ้าถามว่า แล้วทำอย่างไรล่ะ ที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ก็จะมี CKO ของหน่วยงานของท่านยังไง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภารกิจสำคัญ ที่จะทำให้หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ... CKO ต้องทำให้คนอื่นจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็น Workshop วันนี้ ตั้งใจให้เป็น workshop CKO เพราะว่าเราอยากเอา CKO ของทุกหน่วยงานมาคุยกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ว่ามีกลเม็ด วิธีการ บทบาทหน้าที่การทำงานเป็น CKO ของแต่ละงานว่าจะทำกันได้อย่างไร”

สำหรับ Fa และ Note taker ล่ะ

“Note taker ... ในการจัดการความรู้ขององค์กร ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะบอกว่า องค์กรมีการเรียนรู้ คือ มีความรู้สะสมเป็นรูปธรรม มีการเปลี่ยน tacit เป็น explicit knowledge แล้วบันทึกไว้ การบันทึกก็จะมีหลายรูปแบบ Note taker จึงเป็นผู้ที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ที่ไปคว้าเอาความรู้ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ... เวลาพวกเราเรียนรู้ บ่อยครั้งที่เราเรียนรู้กันเองโดยไม่ได้บันทึก แต่ถ้าถามคนที่เขาเรียนรู้เยอะๆ จะพบว่านิสัยการบันทึกนั้น เป็นนิสัยที่เขาทำกันเป็นประจำ (แดจังกึมก็เรียนรู้นิสัยการบันทึกนี้แหล่ะ ที่ทำให้ได้ติดยศ แด ...) Note taker จึงเป็นเหมือนคนที่กุมชะตากรรมของขุมความรู้ขององค์กร

Fa ... โดยหลักการ ก็เป็นคนที่ต้องไปแกะความรู้ออกมาให้ได้

แต่ว่าบทบาทของของ Fa มีอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ การถาม ... Note taker มีบทบาทเป็นคนจด แต่ทั้งสองคนนี้จะมีบทบาทที่เหมือนกัน คือ การฟัง ... ต้องฟังเป็น เพราะว่า ฟังเป็นจะได้ถามได้ และฟังเป็นจะได้จดได้ ถ้าไม่เป็นก็จะไม่สามารถเก็บความรู้ได้

นี่คือเรื่องราวเริ่มต้น ของ ในเวลา 1 วัน ด้วยความจำกัดแห่งงบประมาณ และความยืนหยัด (นั่งหยัด) ของผู้เข้าประชุม เพราะว่า อาหารกลางวันก็กินกันตอนบ่ายโมง และประชุมกันจนถึง 5 โมงครึ่งตอนเย็น โดยไม่บ่นกันสักคำ แต่ก็แอบมี AAR ว่า ขอ 2 วันได้ไหม ... ก็จะได้คุยกันให้มันส์ ... คือ ให้มันมีเนื้อหาสาระมากกว่านี้ละค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)