ฟ้าครับ

โจทย์ข้อนี้ให้ฟ้าลองลับสมองเล่นนะครับ

คำถามมีอยู่ว่า มีกะทะอยู่ใบหนึ่ง ทอดปลาทูได้ทีละสองตัว ปลาทูหนึ่งตัวต้องใช้เวลาทอดข้างละหนึ่งนาที จึงจะสุก เพราะฉะนั้นตัวหนึ่ง ต้องใช้เวลาทอดสองนาทีแน่นอน ไม่งั้นไม่สุก

ถามว่า ถ้ามีปลาทูอยู่ห้าตัว จะใช้เวลาทอดให้เร็วที่สุด กี่นาที ถึงจะสุกหมด

อย่าลืม โจทย์บอกทอดให้สุกนะครับ ไม่ใช่ทอดให้อร่อย แนะนำว่าให้กินปลาทูไปคิดไป อาจจะคิดออกเร็ว...