สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๑

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

สปข ๑

 วันนี้คุณปิ๋ว ตัวแทนจาก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๑ เข้ามาติดต่อกับทีมงานศูนย์บริการวิชาการ หลังจากทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เคยเข้าไปช่วย "ปรับกระบวนทัศน์และค่านิยม" สมัยท่านผู้อำนวยการอัจฉรา หรือ พี่แดงของน้องๆชาวจุฬา-ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันได้ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่แล้วท่าน รศ.นสพ.ประจักษ์ เป็นหัวหน้าทีม สมัยมาตรการที่ ๓ กำลังมาแรง พวกเราเข้าไปติดตามเป็นประจำ โดยมีการ " ลปรร กันตอนประชุมประจำเดือนของ สพท ๑"

 คุณปิ๋ว ซึ่งเป็นฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้รับมอบหมายให้มาติดต่อเพื่อร่วมกันจัดหลักสูตร ตามแนวทางของ ก.พ.ร. ดังนั้นพวกเราจึงจะนัดไปทำความเข้าใจกับทีมงาน สพท ๑ กันอีกครั้งเพื่อวางแผนร่วมกันครับ ประเด็นที่จะเข้าไปพบกับทีมคงจะเน้น "การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ พัฒนาครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)