การจัดประชุมให้ผู้บริหารระดับสูง


จัดประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 25  กรกฎาคม 2548  ศิริราชได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารเรื่อง “การจัดการความรู้และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” รุ่นที่ 1   เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมจุฬาภรณ์  ตึกสยามินทร์  ชั้น 2  มีผู้บริหารระดับรองคณบดี  ผอ.  รองผอ.  หัวหน้าและรองหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  ผู้บริหารฝ่ายพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรมจำนวน 53 ท่าน  เริ่มคึกคักตั้งแต่ท่านคณบดีเดินเข้ามาแล้วทักทายผู้บริหารในห้องว่าวันนี้จะเป็นนักเรียนเหมือนกัน  ทีมผู้จัดต่างประทับใจมากและรู้สึกเหมือนเดียวกันถึงความโชคดีของศิริราชที่มีผู้นำที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง  ต่างเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความสำคัญกับเรื่อง KM &R2R โดยอยู่เข้าร่วมประชุมทั้งวัน  โดยเฉพาะคณบดี  ผอ. ซึ่งโดยปกติจะมีภาระที่ยุ่งเหยิง  ก็อยู่ตลอดจนจบการประชุม 
เริ่มต้นด้วยการอภิปราย “สถานภาพของ KM & R2R ในปัจจุบัน”โดย รศ.นพ.อภิชาติ  ศิวยาธร  ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์  และ อ.นพ.สมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล   ทำให้เกิดความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการดำเนินการ  หลังจากนั้นเราได้จัดเป็น  5  Station ได้แก่ Station ที่ 1 เรื่อง  รูปแบบของ CoP 
                                   Station ที่ 2  เรื่อง   Knowledge Sharing ใน CoP 
                                   Station ที่ 3  เรื่อง   Siriraj KM Website
                                   Station ที่ 4  เรื่อง  Training & Coaching และ
                                      Station ที่ 5 เรื่อง   R2R   Website, Weblog 
มีคณะกรรมการจัดการความรู้  และทีมงานโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  รวมทั้งสมาชิกในชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) เป็นผู้เล่าประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการ  และแบ่งผู้บริหารเป็น 5 กลุ่มย่อยหมุนเวียนที่ละ station .ใช้เวลา station ละ 20 นาที  มีการถาม-ตอบ อย่างใกล้ชิดเป็นภาพปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  มุ่งมั่นให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์แก่องค์กร
                สุดท้ายท่านผู้บริหารทุกท่านได้ระดมสมองเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุน KM & R2R”  โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้
                1.กำหนดเป็น Performance  Agreement  และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
                2.ให้ความรู้  ทิศทางการดำเนินการแก่บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
                3.ประชาสัมพันธ์ และชี้ให้เห็นประโยชน์
                4.สนับสนุนทรัพยากร  ได้แก่คนหรือทีมที่เป็นเจ้าภาพเฉพาะ  สถานที่  เวลา  อาหาร-เครื่องดื่ม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                5.สร้างระบบแรงจูงใจ  ได้แก่ ให้กำลังใจ  ให้การยกย่องชมเชย  ให้รางวัล  หรือให้วันพักผ่อนพิเศษ
                6.ติดตามผลการดำเนินงาน  และช่วยแก้ปัญหาที่ทีมต้องการความช่วยเหลือ
                7.เชื่องโยง  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับภายนอก
                8.จัดเวทีให้นำเสนอผลงาน
ในองค์กรของท่าน  ผู้บริหารมีบทบาทที่ผลักดัน KM ให้ยั่งยืนอย่างไรเขียนมาเล่าสิค่ะ
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1779เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2005 17:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

หญิง

อย่าลืมเอา "แก่นความรู้" ในการปฏิบัติหน้าที่ "คุณเอื้อ" สนับสนุน KM ที่คุณวราพรเล่านี้ ลงหนังสือ จค. ฉบับทำจริงด้วยนะครับ

วิจารณ์

อยากเห็นทุกอย่างเป็นรูปธรรม และน่าจะผลักดันให้ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ เพราะคิดว่ามีประโยชน์จริงๆและเป็นสิ่งสำคัญ

เอาใจช่วยค่ะ เย้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท