โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูฯ ของ สพบ.

  ติดต่อ

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาครู บุคลากรและสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยอนุมัติให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา หรือสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาสถานศึกษาที่มีปรัชญา เป้าหมาย อุดมการณ์ และกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจัดประชุมสัมมนาเปิดกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2548 ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 1774, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:54:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)