โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูฯ ของ สพบ.

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาครู บุคลากรและสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยอนุมัติให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา หรือสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาสถานศึกษาที่มีปรัชญา เป้าหมาย อุดมการณ์ และกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจัดประชุมสัมมนาเปิดกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2548 ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1774

เขียน

29 Jul 2005 @ 14:12
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก