ม.วลัยลักกษณ์เป็นโหนดคลินิคเทคโนโลยีของกระทรวงวิทย์ วันที่ 9 จะประชุมกลุ่มชุมชนและผู้เกี่ยวข้องคืออบต. พช.และเกษตรเพื่อรับทราบความต้องการในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

เมื่อวานผู้รับผิดชอบจัดประชุมทีมวิทยากรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผมร่วมเป็นวิทยากรอยู่กลุ่มหนึ่ง
ผมเห็นว่าแนวทางการดำเนินงานของคลินิคเทคโนโลยีน่าจะใช้การจัดการความรู้เข้าไปดำเนินการ แต่การจัดขบวนและระบบสนับสนุนยังเป็นแบบคลินิคให้บริการเลียนแบบคลินิคหมอ แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเล่าสู่กันฟังบ้างครับ (ฐานงานของคลินิคกระจายไปใน  โหนดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ)