ไปดูการจัดการความรู้ ที่ เครือข่าย รพ.จ.นครสวรรค์

3-4 สิงหาคม 2548

หลังจากที่ทีมสคส.ได้รับทราบเกี่ยวกับการนำการจัดการความรู้ในใช้ ในเครือข่ายโรงพยาบาลจ.นครสวรรค์ เมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมเยือนในโครงการ km สัญจร แต่เนื่องจาก เวลาที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของเครือข่ายนี้มีจำกัด ทีมประชาสัมพันธ์สคส. จึงมีความประสงค์ไปติดตาม ดูจัดการความรู้ของทั้งเครือข่าย ในวันที่ 3 สิงหาคม 48

 โดยเฉพาะcop โรคเบาหวาน ของทั้ง 15 โรงพยาบาล แบบเจาะลึก และไปดูของจริง โดยจะขอเลือกดูของจริงบางโรงพยาบาลที่มีการนำการจัดการความรู้ในใช้ในโรงพยาบาล เราจะขอตามไปดูในวันที่ 4 สิงหาคม 2548

โดยมีรายชื่อผู้เดินทางเบื้องต้นดังนี้

1น.ส.จิราวรรณ เศลารักษ์ (ประชาสัมพันธ์ สคส.)

2.น.ส.วรรณนา เลิศวิจิตรจรัส (เจ้าหน้าที่ สคส.)

หากจนท.สคส. ท่านอื่น สนใจ ลงชื่อด้านล่างค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.ความเห็น (0)