GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

.กลุ่มแปรรูปกาหยู

ผู้นำกลุุ่มเป็นผู้มีวิสัยทัศน์.เสียสละ

เรียน  ชาวชุมชน..vijaikorsrnor

       จากการลงไปทำงานกับกลุ่มแปรรูปผลผลิตจากกาหยู..มะม่วงหิมพานต์  หมู่ที่ 2 บ้านบางริ้น ต.บางริ้น อ.เมือง..จ. ระนอง..ในช่วง 8  เดือนที่ผ่านมา..พบว่าผู้นำกลุ่มเป็นผู้หญิงที่เก่งมีวิสัยทัศน์..เสียสละ กลุ่มนี้ จึงพัฒนาได้ค่อนข้างรวดเร็ว จากเดิมมีสมาชิกเพียง 20  คน ปัจจุบัน มีสมาชิก 40  คน..ประธานกลุ่มทำหน้าที่ เป็นทั้งคุณ เอื้อ  และ คุณอำนวย..ปัจจุบันสมาขิกในกลุ่มแต่ละคนมีรายได้เสริมคนละไม่ตำ่กว่า 2000 บาท 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1777
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

อยากให้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกาหยู มะม่วงหิมพานต์ และการลงไปทำงานในชุมชน