เครือข่ายกลุ่มการเงิน(วงคุณอำนวย 3)

คุณอำนวยต้องศึกษากองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้

ต.บางจากค่อนข้างเป็นเอกภาพ ในขณะที่ต.มะม่วง 2 ต้นจะเลือกนายกอบต.ในวันที่ 31 ก.ค.นี้
ที่ประชุมต.ท่าไร่สะท้อนว่า "เลือกตั้งที รบกันที" คนสมัครไม่เท่าไร คนลงคะแนนซิถูกเพื่อนเกลียดโดยไม่ได้อะไร เพราะลงคะแนนอย่างไรก็มีคนไม่ชอบ
กำหนดการประชุมวันที่ 14 ของต.บางจากและวันที่17ที่ต.มะม่วง 2 ต้นซึ่งร่างกันคร่าว ๆในวันประชุม     ที่ผ่านมาเน้นการทำSWOTAnalysis ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันเกร่อจนไม่ค่อยทราบวัตถุประสงค์  กันแล้ว ผมคิดว่าเราน่าจะใช้ การจัดตลาดนัดความรู้เป็นตัวเดินเรื่อง โดยตั้งเป้าที่การพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุน ถ้าครบกระบวนการก็เริ่มจาก1)เข้าใจสภาพของแต่ละกองทุนว่าเป็นอย่างไร 2)มีการจัดการอย่างไร 3) จุดเด่นและที่ภูมิใจของกองทุนคือเรื่องอะไร

แต่เราไม่ได้ทำวิจัย หัวข้อที่ 1 และ 2 คุณอำนวยต้องหาความรู้เพื่อเข้าใจกองทุนต่าง ๆค่อนข้างดี เราควรจะให้ที่ประชุมพุ่งเป้าไปที่หัวข้อที่ 3 โดยขยายรายละเอียดเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งวิธีการดำเนินการและผลที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากนั้นเก็บเกี่ยวเรื่องเล่าที่ผ่านการจัดระบบว่าประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีใครเกี่ยวข้องบ้างและผลกระทบเป็นอย่างไร เป็นประเด็นในการเรียนรู้จากกันและกันอย่างเข้มข้น แล้วค่อยแกะรอยปัจจัยอื่น ๆซึ่งต้องหาผู้รับผิดชอบหลักให้ได้เพราะกลุ่มการเงินมี 2 โครงสร้างซ้อนกันคือ คณะกรรมการ และคนทำงาน
บทบาทคณะกรรมการต้องทำอะไรและมีความสามารถเรื่องอะไรบ้างในแต่ละฝ่าย เรื่องทั่วไป-เรื่องเฉพาะ

บทบาทคนทำงาน มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ต้องมีความสามารถในเรื่องนั้น ๆอย่างไรบ้าง

หัวข้อทำนองนี้แหละครับที่ผมจะหารือกับคุณอำนวยวันที่ 8 ส.ค.นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)