ใครวางยาพิษ

 สบายๆวันหยุดผมได้ "ลปรร ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้กับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งสอบวันสุดท้ายเมื่อวานนี้"

ประเด็นที่เชื่อมโยงกับหนังตอนหนึ่งในส่วนที่มีการ "วิเคราะห์หาสาเหตุ ของการเจ็บป่วยของพระเจ้าแผ่นดิน ที่ถูกธรรมชาติวางยาพิษจนเกือบถึงชีวิต" คือ ซอจังกึมกล่าวว่าธรรมชาติวางยาพิษพระเจ้าจุงจง เนื่องจากนมวัวที่พระเจ้าจุงจงทรงเสวยนั้น แม่วัวได้ดื่มน้ำที่มีพิษ  โดยบ่อน้ำที่แม่วัวนมใช้ดื่มนั้นติดกับบ่อน้ำแร่กำมะถันที่ใช้แช่อาบรักษาโรคผิวหนังเข้าไป ดังนั้นพิษจึงเข้าสู่พระวรกายพระองค์ด้วยการดื่มน้ำนมจากแม่วัว แต่คนธรรมดาสามัญไม่เกิดโรคนี้ เนื่องจากไม่ได้ดื่มน้ำนมวัว"

ว่าที่อดีตนิสิตทันตแพทย์ "ฟังแล้วร้องอ๋อ นี่คือ การวิเคราะห์ หา รากเหง้าปัญหา" ดีกว่าใช้กรณียากๆครับ

JJ