หลังเที่ยงวันนี้ (4 มี.ค. 2549) ผมรู้สึกง่วง ซึ่งโดยปกติก็ไม่ค่อยมีอาการนี้สักเท่าไหร่ในแต่ละวัน แม้จะนอนไม่ค่อยนานในตอนกลางคืน จนเป็นนิสัย เลยนึกถึงเรื่องราวสมัยลาบวชเป็นพระ เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ที่จะต้องเรียนในหลักสูตร “นวกะ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพระบวชใหม่ โดยเฉพาะข้าราชการที่ไม่สามารถอยู่ต่อเพื่อสอบนักธรรมได้ แต่ “นวกะ” จะสอบตอนใกล้ออกพรรษา ทำให้สามารถเรียนและไปสอบได้ ซึ่งผมก็สอบผ่านในคราวนั้นด้วย

     เรื่องที่นึกถึงคือวิธีแก้ง่วง เขียนแล้วก็นึกถึงเพื่อน ๆ (B2B) ที่เรียน ป.โท - ป.เอก อยู่หลาย ๆ คนที่บอกว่าง่วง อยากให้ลองเอาไปใช้ดู วิธีแก้ง่วงที่ว่านี้ "พระพุทธเจ้า" ได้ทรงแนะนำแก่ “พระโมคคัลลาน์” ไว้เพื่อให้ใช้แก้ง่วง เมื่อคราวพระโมคคัลลาน์ ไปนั่งเจริญธรรมบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่กัลลวามุตตคาม แขวงมคธ แล้วเกิดอาการง่วงอย่างรุนแรงที่เรียกว่า “เกิดถีนมิทธ์” มีทั้งหมด 8 วิธี แต่ขอบอกก่อนนะว่าใครอย่าใช้วิธีสุดท้ายในทันทีที่เกิด “เกิดถีนมิทธ์” ให้ใช้ไปตามลำดับขั้น ดังนี้ครับ

          1. จงพยายามจดจำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มาก จะหายง่วง ถ้าไม่ได้ผล...ให้

          2. นึกถึงบทเรียนที่ได้เรียนมาให้มากที่สุด ถ้าไม่ได้ผล...ให้

          3. ท่องบทเรียนที่ได้เรียนมาโดยพิสดารให้มาก ถ้าไม่ได้ผล...ให้

          4. ยอนหูทั้งสองและลูบตัวด้วยฝ่ามือ ถ้าไม่ได้ผล...ให้

          5. ลุกขึ้นยืนใช้น้ำลูบหน้าแหงนดูทิศดูดาว ถ้าไม่ได้ผล...ให้

          7. ลุกขึ้นแล้วเดินจงกรม หรือเดินไปเดินมา ถ้าไม่ได้ผล...ให้

          8. จงนอนเสียอย่าง “มีสติ” (เหลือทางเดียว สุดท้าย)

     แบ่ง ๆ กันครับ จำมาได้ ก็นำมาเล่ามาบอก ลองใช้ตามลำดับนะครับ อย่ากระโดดข้าม...สำหรับผม ขอใช้ข้อ 8 สักงีบ งีบเดียวเล็ก ๆ จริง ๆ